Спецификации за FXFN-A2

FXFN50A2VEB FXFN71A2VEB FXFN112A2VEB
Ниво на звуково налягане Отопление При висока скорост на вентилатора дБА 36.0 41.0 47.0
    При ниска скорост на вентилатора дБА 31.0 33.0 39.0
    При средна скорост на вентилатора дБА 34.0 37.0 44.0
  Охлаждане При ниска скорост на вентилатора дБА 31.0 33.0 38.0
    При висока скорост на вентилатора дБА 35.0 40.0 46.0
    При средна скорост на вентилатора дБА 33.0 36.0 43.0
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж и работа 1 1 1
  Маркуч за източване 1 1 1
  Скоба за източващия маркуч 1 1 1
  Шайба за скоба за окачване 8 8 8
  Винтове 4 4 4
  Инструкции за монтаж 1 1 1
  Изолация за фитинг 2 2 2
  Уплътняващи тампони 1 1 1
  Материал на телените скоби 7 7 7
  Скоби 1 1 1
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   1 1 1
  Тип   R744 (CO2) R744 (CO2) R744 (CO2)
Капацитет на охлаждане Общ капацитет При висока скорост на вентилатора kW 5.60 8.00 12.50
Piping connections течност Вън. д. мм 9.52 9.52 9.52
    Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка
  газ Вън. д. мм 12.70 12.70 12.70
    Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка
  Дренаж   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Звукова мощност Охлаждане При висока скорост на вентилатора дБА 53.0 58.0 63.0
Въздушен филтър Type   Смола Смола Смола
Размери Тяло Широчина мм 840 840 840
    Дълбочина мм 840 840 840
    Височина мм 246 246 288
Корпус Материал   Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина
Тегло Тяло кг 26 26 29
Декоративен панел Тегло кг 5.5 5.5 5.5
  Модел   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Размери Височина мм 65 65 65
    Дълбочина мм 950 950 950
    Широчина мм 950 950 950
Топлинен капацитет Общ капацитет При висока скорост на вентилатора kW 6.30 9.00 14.00
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50/60 50/60 50/60
  Напрежение V 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър) (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C (сух термометър)
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  (3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. (3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. (3) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.
  (4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (4) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (5) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA
  (7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (7) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).
  (8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (8) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA
  (9) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи. (9) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи. (9) - BYCQ140E2W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140E2W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140E2W1B: черен стандартен панел с черни жалузи.
  (10) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах. (10) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах. (10) - BYCQ140E2W1W има изцяло бяла изолация. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140E2W1W в среда, изложена на концентрация на прах.
  (11) - Съдържа флуорирани парникови газове (11) - Съдържа флуорирани парникови газове (11) - Съдържа флуорирани парникови газове