Спецификации за HXHD-A8

HXHD125A8V1B HXHD200A8Y1B
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 42.0 (4), 43.0 (5) 46.0 (4), 46.0 (5)
Хладилен агент Количество кг 2.00 2.60
  Тип   R-134a R-134a
Работен диапазон Отопление Водна страна Макс. °C 80.0 80.0
      Min. °C 25 25
Sound power level Nom. dBA 55.0 (4) 60.0 (4)
Размери Тяло Широчина мм 600 600
    Дълбочина мм 695 695
    Височина мм 705 705
Корпус Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие
  Цвят   Метално сив Метално сив
Тегло Тяло кг 92.0 147
Power supply Фаза   1~ 3~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 380-415
Ток Препоръчани предпазители A 20 16
Забележки (1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър (1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; околни условия: 7°C със сух термометър/6°C с влажен термометър
  (2) - За водата Dt 5°C (2) - За водата Dt 5°C
  (3) - За водата Dt 10°C (3) - За водата Dt 10°C
  (4) - Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C (4) - Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C
  (5) - Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃ (5) - Нивата на звука са измерени при: EW 70℃; LW 80℃
  (6) - Настройка на място (6) - Настройка на място
  (7) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax. (7) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys (съпротивлениена системата) ≤ Zmax.
  (8) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А. (8) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А.
  (9) - Zsys: съпротивление на системата (9) - Zsys: съпротивление на системата
  (10) - Мощност на късо съединение (10) - Мощност на късо съединение