Спецификации за MC55W

MC55WVM
Ниво на звуково налягане Операция за пречистване на въздуха Турбо dBA 53
    Средна dBA 39
    Ниско dBA 29
    Тих dBA 19
Стандартни аксесоари Дистанционно управление 1
  Стойка за дистанционното 1
  Електростатичен HEPA филтър 1
  Обезмирисяващ филтър 1
  Ръководство за работа 1
Предпазни устройства Артикул 01   Safety switch (Operation stops when the Streamer unit cover is open)
Размери Тяло Широчина мм 270
    Дълбочина мм 270
    Височина мм 500
Корпус Цвят   Бяло
Приложим размер на стая 41 (1), 82 (2)
Начин на улавяне на праха Електростатичен HEPA филтър
Метод на обезмирисяване Flash streamer + Обезмирисяващ катализатор
Тегло Тяло кг 6.8
Тип Въздухопречиствател
Вентилатор Скорост на въздушния поток Операция за пречистване на въздуха Турбо m³/h 330
      Тих m³/h 66
      Ниско m³/h 120
      Средна m³/h 192
CADR m³/h 320
Приложение Подов тип
Операция за пречистване на въздуха Входяща мощност Турбо kW 0.037
    Тих kW 0.008
    L kW 0.010
    M kW 0.015
Течащ ток Операция за пречистване на въздуха Ниско A 0.10
    Турбо A 0.32
    Средна A 0.14
    Тих A 0.08
Power supply Фаза   1~
  Честота Хц 50/60
  Напрежение V 220-240/220-230
Забележки (1) - Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (HH). Приложимият размер на помещение посочва пространството, при което известно количество прахови частици могат да бъдат отстранени за 30 минути. (JEM 1467)
  (2) - Преобразуван до стандартите на NRCC от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467.
  (3) - Преобразуван до стандартите на CADR от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467.
  (4) - Нивата на работен шум са усреднените стойности, измерени на разстояние 1 m от предната, лявата, дясната и горната страна на тялото. (Те се равняват на стойностите в звукоизолирано помещение)
  (5) - Електростатичният HEPA филтър е поставен в уреда.
  (6) - Друга функция: Функция с активна плазма. Функция за автоматично рестартиране.
Захранващ кабел м 1.8