Спецификации за MCK55W

MCK55WVM
Ниво на звуково налягане Операция за пречистване на въздуха Турбо dBA 53.0
    Средна dBA 39.0
    Ниско dBA 29.0
    Тих dBA 19.0
  Овлажняваща операция Средна dBA 39.0
    Турбо dBA 53.0
    Ниско dBA 33.0
    Тих dBA 25.0
Стандартни аксесоари Капак на дистанционно управление 1
  Стойка за дистанционното 1
  Електростатичен HEPA филтър 1
  Овлажняващ филтър 2
  Обезмирисяващ филтър 1
  Ръководство за работа 1
  Разпределител 4
Овлажняваща операция Входяща мощност L kW 0.014
    Тих kW 0.011
    M kW 0.019
    Турбо kW 0.058
  Вместимост на водния резервоар l 2.7
Размери Тяло Широчина мм 270
    Дълбочина мм 270
    Височина мм 700
Корпус Цвят   Бяло
Приложим размер на стая 41 (1), 82 (2)
Начин на улавяне на праха Електростатичен HEPA филтър
Метод на обезмирисяване Flash streamer + Обезмирисяващ катализатор
Тегло Тяло кг 9.5
Тип Овлажняващ въздухопречиствател
Вентилатор Скорост на въздушния поток Операция за пречистване на въздуха Турбо m³/h 330
      Тих m³/h 54
      Ниско m³/h 120
      Средна m³/h 192
    Овлажняваща операция Ниско m³/h 144
      Тих m³/h 102
      Средна m³/h 192
      Турбо m³/h 330
CADR m³/h 320
Приложение Подов тип
Операция за пречистване на въздуха Входяща мощност Турбо kW 0.056
    Тих kW 0.007
    L kW 0.010
    M kW 0.017
Течащ ток Операция за пречистване на въздуха Ниско A 0.12
    Турбо A 0.50
    Средна A 0.19
    Тих A 0.09
  Овлажняваща операция Тих A 0.13
    Ниско A 0.15
    Турбо A 0.50
    Средна A 0.20
Power supply Фаза   1~
  Честота Хц 50/60
  Напрежение V 220-240/220-230
Забележки (1) - Този приложим размер на помещение е подходящ за използване на уреда на максимална скорост на вентилатора (HH). Приложимият размер на помещение посочва пространството, при което известно количество прахови частици могат да бъдат отстранени за 30 минути. (JEM 1467)
  (2) - Преобразуван до стандартите на NRCC от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467.
  (3) - Преобразуван до стандартите на CADR от стойности от изпитване в съответствие с JEM1467.
  (4) - Овлажняването се променя в съответствие с вътрешната и външна температура и влажност. Условия на измерване: температура 20°C, влажност 30%.
  (5) - Нивата на работен шум са усреднените стойности, измерени на разстояние 1 m от предната, лявата, дясната и горната страна на тялото. (Те се равняват на стойностите в звукоизолирано помещение)
  (6) - Електростатичният HEPA филтър и овлажняващи филтри са поставени в уреда.
  (7) - Изисквания в съответствие с JEM1467.
Захранващ кабел м 1.8