Спецификации за RXA-A9

RXA20A5V1B9 RXA25A5V1B9 RXA35A5V1B9
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 47.0 47.0 49.0
  Охлаждане Ном. дБА 46.0 46.0 49.0
Стандартни аксесоари Тапа за източващ отвор 1 1 1
  Ръководство за монтаж 1 1 1
  Етикет за маса на хладилен агент 1 1 1
  Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1 1
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675.0 675.0 675.0
  Charge кг 0.76 0.76 0.76
  Тип   R-32 R-32 R-32
Работен диапазон Охлаждане околна температура Макс. °C със сух термометър 46 46 46
      Мин. °C със сух термометър -10 -10 -10
  Отопление околна температура Макс. °C (влажен термометър) 18 18 18
      Мин. °C (влажен термометър) -15 -15 -15
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15.0 15.0 15.0
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Размери Тяло Широчина mm 840 840 840
    Дълбочина mm 350 350 350
    Височина mm 550 550 550
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Тегло Тяло кг 32 32 32
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми