Спецификации за RXF-B

RXF20B5V1B RXF25B5V1B RXF50B5V1B RXF60B5V1B RXF50B2V1B (Archived) RXF60B2V1B (Archived)
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 47 47 49 49 49 49
  Охлаждане Ном. дБА 46 46 47 49 47 49
Стандартни аксесоари Тапа за източващ отвор 1 1 1 1 1 1
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1
  Етикет за маса на хладилен агент 1 1 1 1 1 1
  Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове 1 1 1 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1
Хладилен агент Charge TCO2Eq 0.37 0.37 0.61 0.78 0.61 0.78
  Потенциал на глобално затопляне   675.0 675.0 675 675 675 675
  Зареждане кг 0.55 0.55 0.90 1.15 0.90 1.15
  Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Работен диапазон Охлаждане околна температура Макс. °CDB 46 46
      Мин. °CDB -10 -10
Piping connections Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 12 12 20 20 20 20
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 658 658 870 870 870 870
    Дълбочина мм 275 275 373 373 373 373
    Височина мм 550 550 734 734 734 734
Тегло Тяло кг 26 26 46.0 50.0 46.0 50.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове
Стандартни аксесоари Капачка за източващ отвор (1)     6 6 6 6
  Капачка за източващ отвор (2)     3 3 3 3