Спецификации за RXL-K

RXL20K3V1B RXL25K3V1B RXL35K2V1B RXL42K2V1B RXL50K2V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Висок дБА 47 47 48 48 48
  Охлаждане Висок дБА 46 46 48 48 48
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1
  Тапа за източващ отвор 1
Хладилен агент Charge TCO2Eq 2.1 2.2 2.5 2.7 3.5
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Зареждане кг 1.0 1.05 1.2 1.3 1.7
  Тип   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска RPM 780 780 780 790 670
    Отопление Свръх ниска RPM 740 740 740 780 670
Piping connections Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. m 15 15 15 15 20
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Звукова мощност Охлаждане дБА 61 62 61 61 63
  Отопление дБА 62 62 61 62 63
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 765 765 765 765 825
    Дълбочина мм 285 285 285 285 300
    Височина мм 550 550 550 550 735
Тегло Тяло кг 34 34 34 39 47
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Свръх ниска cfm     904 960 1,522
    Охлаждане Свръх ниска cfm     1,063 1,080 1,727
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-230-240 220-230-240 220-230-240
Забележки (1) - Нагревателят на дренажната вана в монтиран във външното тяло (1) - Нагревателят на дренажната вана в монтиран във външното тяло (1) - Нагревателят на дренажната вана в монтиран във външното тяло (1) - Нагревателят на дренажната вана в монтиран във външното тяло (1) - Нагревателят на дренажната вана в монтиран във външното тяло
  (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V (2) - 220V
  (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V (3) - 230V
  (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V (4) - 240V
  (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване (5) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване (5) - Когато свързвате с мулти-системно външно устройство, консултирайте се със спецификациите за мулти-външното устройство за свързване
      (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове