Спецификации за RXL-M3

RXL25M3V1B RXL35M3V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Висок дБА 49 49
    Ниско дБА 45 45
  Охлаждане Ниско дБА 44 44
    Висок дБА 48 48
Стандартни аксесоари Тапа за източващ отвор 1 1
  Ръководство за монтаж 1 1
Хладилен агент Charge TCO2Eq 2.1 2.1
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5
  Зареждане kg 1 1
  Тип   R-410A R-410A
Тръбни връзки Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 858 858
    Дълбочина мм 330 330
    Височина мм 550 550
Тегло Тяло kg 40 40
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Свръх ниска cfm 960 960
    Охлаждане Свръх ниска cfm 1,080 1,080
Power supply Phase   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
Забележки (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове