Спецификации за RXM-M9

RXM20M3V1B9 RXM25M3V1B9 RXM35M3V1B9 RXM42M3V1B9 (Archived) RXM50M3V1B9 (Archived) RXM60M3V1B9 (Archived)
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 47 47 49 48 49 49
  Охлаждане Ном. dBA 46 46 49 48 48 48
Стандартни аксесоари Тапа за източващ отвор 1 1 1 1 1 1
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1
  Етикет за маса на хладилен агент 1 1 1 1 1 1
  Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове 1 1 1 1 1 1
Хладилен агент Маса TCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.88 0.95 0.98
  Потенциал на глобално затопляне   675.0 675.0 675.0 675 675 675
  Количество кг 0.76 0.76 0.76 1.30 1.40 1.45
  Тип   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15.0 15.0 15.0 20 20 20
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 765 765 765 825 825 825
    Дълбочина мм 285 285 285 300 300 300
    Височина мм 550 550 550 735 735 735
Тегло Тяло кг 32 32 32 47 47 47
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове (3) - Съдържа флуорирани парникови газове