Спецификации за RXS-K

RXS20K2V1B RXS20K3V1B RXS25K2V1B RXS25K3V1B RXS35K2V1B RXS42K2V1B RXS50K2V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Висок дБА 47 47 47 47 48 48 48
  Охлаждане Висок дБА 46 46 46 46 48 48 48
Стандартни аксесоари Съединение (за източване) 1 1 1 1
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1 1
Хладилен агент Charge TCO2Eq 2.1 2.1 2.1 2.1 2.5 2.7 3.5
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Зареждане kg 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.7
  Тип   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска обор. 780 780 780 780 780 790 670
    Отопление Свръх ниска обор. 740 740 740 740 740 780 670
Тръбни връзки Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15 15 15 15 15 15 20
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Sound power level Охлаждане дБА 61   61
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 765 765 765 765 765 765 825
    Дълбочина мм 285 285 285 285 285 285 300
    Височина мм 550 550 550 550 550 550 735
Тегло Тяло kg 34 34 34 34 34 39 47
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Свръх ниска cfm         904 960 1,522
    Охлаждане Свръх ниска cfm         1,063 1,080 1,727
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V (2) - 230V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V
  (4) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (4) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (4) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (4) - SL: Настройка за тихо ниво на темпото на въздушен поток (4) - Съдържа флуорирани парникови газове (4) - Съдържа флуорирани парникови газове (4) - Съдържа флуорирани парникови газове
  (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Съдържа флуорирани парникови газове
Стандартни аксесоари Тапа за източващ отвор         1 1 1