Спецификации за RXTM-N

RXTM30N2V1B RXTM40N2V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 49 49
  Охлаждане Ном. дБА 48 48
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1
  Етикет за маса на хладилен агент 1 1
  Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове 1 1
Хладилен агент Charge TCO2Eq 0.7 0.7
  Потенциал на глобално затопляне   675 675
  Зареждане kg 1.1 1.1
  Тип   R-32 R-32
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска обор. 450 360
    Отопление Свръх ниска обор. 360 360
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15 15
  Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина mm 763 763
    Дълбочина mm 312 312
    Височина mm 551 551
Тегло Тяло kg 38 38
Power supply Фаза   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
Забележки (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми