Спецификации за RXYQ-T8

RXYQ8T7Y1B8 RXYQ24T7Y1B8 RXYQ38T7Y1B8
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 58.0 (5) 65.0 (5) 67.2 (5)
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1
  Ръководство за работа 1 1 1
  Свързващи тръби 1 1 1
Диапазон на мощност к.с. 8 24 38
Operation range Охлаждане Макс. °C със сух термометър 43.0
    Мин. °C със сух термометър -5.0
  Отопление Min. °C (влажен термометър) -20.0
    Max. °C (влажен термометър) 15.5
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Охлаждане с конвекция Условие В (30°C - 27/19) Pdc кВт 16.5 49.7 75.5
    EERd   4.1 4.0 3.9
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc кВт 4.8 14.3 21.6
    EERd   8.7 9.5 10.0
  Условие A (35°C - 27/19) EERd   2.5 2.2 2.2
    Pdc кВт 22.4 67.4 102.4
  Условие С (25°C - 27/19) EERd   6.4 6.7 6.6
    Pdc кВт 10.6 31.9 48.5
SCOP 3.6 3.7 3.7
Компресор Type   Херметично запечатан спирален компресор
Тегло Тяло kg 187
Хладилен агент Charge TCO2Eq 12.3
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Зареждане kg 5.9
  Тип   R-410A R-410A R-410A
Брой вътрешни тела за свързване Мин.   100.0 300.0 475.0
  Макс.   260.0 780.0 1,235.0
Капацитет на охлаждане Р номин.,с кВт 22.4 (1) 67.4 (1) 102.4 (1)
Тръбни съединения Tечност Вън. д. mm 9.52 15.9 19.1
    Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6)
  Газ Вън. д. mm 19.1 34.9 41.3
    Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка
Препоръчит. комб. 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB
Отопление с конвекция (умерен климат) TOL COPd (обявен COP)   2.0 1.8 2.1
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 13.7 36.9 58.2
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 6.6 6.6 9.0
    COPd (обявен COP)   8.4 8.4 6.7
  Условие В (2°C) COPd (обявен COP)   3.1 3.2 3.4
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 7.4 19.8 31.3
  Условие С (7°C) COPd (обявен COP)   6.4 6.0 5.4
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 5.7 12.8 20.1
  Условие A (-7°C) COPd (обявен COP)   2.3 2.2 2.4
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 12.1 32.6 51.5
  TBivalent Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 13.7 36.9 58.2
    Tbiv (бивалентна температура) °C -10 -10 -10
    COPd (обявен COP)   2.0 1.8 2.1
SEER 5.4 5.5 5.4
Sound power level Охлаждане Ном. дБА 78.0 (4) 86.6 (4) 88.9 (4)
Размери Тяло Широчина mm 930
    Дълбочина mm 765
    Височина mm 1,685
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Pa 78
Топлинен капацитет Р номин.h кВт 13.7 36.9 58.2
Power supply Phase   3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50
  Име   Y1 Y1 Y1
  Напрежение V 380-415 380-415 380-415
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%)
  (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
  (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
  (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
  (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
  (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
  (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
  (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
  (12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
  (13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
  (14) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (14) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (14) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (15) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (15) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (15) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (16) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (16) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (16) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент)
  (17) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (17) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (17) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия.
  (18) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (18) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (18) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
  (19) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (19) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (19) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA
  (20) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (20) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  (21) - Ssc: мощност на късо съединение (21) - Ssc: мощност на късо съединение (21) - Ssc: мощност на късо съединение
  (22) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (22) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (22) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация
  (23) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (23) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (23) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела