Спецификации за RZAG-MV1

RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B RZAG71M7V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 51 52 52 49
  Охлаждане Ном. dBA 47 50 51 46
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1
  Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1 1 1
  Етикет за енергийна ефективност на LOT10 1 1 1 1
Хладилен агент Маса TCO2Eq 2.53 2.53 2.53 1.99
  Потенциал на глобално затопляне   675 675 675 675
  Количество кг 3.75 3.75 3.75 2.95
  Тип   R-32 R-32 R-32 R-32
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 9.52 9.52 9.52 9.52
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 85 85 85 55
    Система Незареден м 40 40 40 40
      Еквивалент м 100 100 100 75
  Газ Вън. д. мм 15.9 15.9 15.9 15.9
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 0.5 0.5 0.5 0.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0 30.0 30.0 30.0
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
Sound power level Охлаждане dBA 66 69 70 64
  Отопление dBA   69 (1) 70 (1)
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 940 940 940 940
    Дълбочина мм 320 320 320 320
    Височина мм 1,430 1,430 1,430 990
Тегло Тяло кг 92 92 92 70
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21
  (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение
  (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза