Спецификации за RZAG-MV1

RZAG71M7V1B RZAG100M7V1B RZAG125M7V1B RZAG140M7V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 49 51 52 52
  Охлаждане Ном. дБА 46 47 50 51
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1
  Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1 1 1
  Етикет за енергийна ефективност на LOT10 1 1 1 1
Хладилен агент Charge TCO2Eq 1.99 2.53 2.53 2.53
  Потенциал на глобално затопляне   675 675 675 675
  Зареждане кг 2.95 3.75 3.75 3.75
  Тип   R-32 R-32 R-32 R-32
Тръбни съединения Tечност Вън. д. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 55 85 85 85
    Система Незареден м 40 40 40 40
      Еквивалент м 75 100 100 100
  Газ Вън. д. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 0.5 0.5 0.5 0.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0 30.0 30.0 30.0
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
Звукова мощност Охлаждане дБА 64 66 69 70
  Отопление дБА     69 (1) 70 (1)
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина mm 940 940 940 940
    Дълбочина mm 320 320 320 320
    Височина mm 990 1,430 1,430 1,430
Тегло Тяло кг 70 92 92 92
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21
  (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение
  (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза