Спецификации за RZQG-L9V1

RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L9V1B
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 52 53 53 50
  Охлаждане Ном. dBA 50 51 52 48
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1
Хладилен агент Маса TCO2Eq 8.35 8.35 8.35 6.05
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Количество кг 4.0 4.0 4.0 2.9
  Тип   R-410A R-410A R-410A R-410A
Работен диапазон Охлаждане околна температура Макс. °C със сух термометър 50.0 50.0 50.0 50.0
      Мин. °C със сух термометър -15.0 -15.0 -15.0 -15.0
  Отопление околна температура Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5 15.5
      Мин. °C (влажен термометър) -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 9.52 9.52 9.52 9.52
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 75 75 75 50
    Система Незареден м 30 30 30 30
      Еквивалент м 90 90 90 70
  Газ Вън. д. мм 15.9 15.9 15.9 15.9
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 0.5 0.5 0.5 0.5
    Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0 30.0 30.0 30.0
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
Звукова мощност Охлаждане dBA 66.0 67.0 69.0 64.0
  Отопление dBA 66.0 67.0 69.0 64.0
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Размери Тяло Широчина мм 940 940 940 940
    Дълбочина мм 320 320 320 320
    Височина мм 1,430 1,430 1,430 990
Тегло Тяло кг 95.0 95.0 95.0 69.0
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - 3 с презареждане (1) - 3 с презареждане (1) - 3 с презареждане (1) - 3 с презареждане
  (2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение
  (4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (4) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
  (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (6) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A