Спецификации за VH-B

VH1B VH2B VH3B VH4/AB VH4B VH5B
Изходящ ток (максимален) 19A при 40°C (външна) 19A при 40°C (външна) 19A при 40°C (външна) 19A при 40°C (външна) 19A при 40°C (външна) 19A при 40°C (външна)
Тяло за свързване VAM150FA VAM250FA, VAM350FB VAM500FB, VAM650FB VAM800FB, VAM1000FB VAM800FB, VAM1000FB VAM1500FB, VAM2000FB
Светодиодни индикатори Включено захранване - жълт, Включен нагревател - червен (постоянно светещ или примигващ, обозначаващ импулсно управление), Неизправност във въздушния поток - червен Включено захранване - жълт, Включен нагревател - червен (постоянно светещ или примигващ, обозначаващ импулсно управление), Неизправност във въздушния поток - червен Включено захранване - жълт, Включен нагревател - червен (постоянно светещ или примигващ, обозначаващ импулсно управление), Неизправност във въздушния поток - червен Включено захранване - жълт, Включен нагревател - червен (постоянно светещ или примигващ, обозначаващ импулсно управление), Неизправност във въздушния поток - червен Включено захранване - жълт, Включен нагревател - червен (постоянно светещ или примигващ, обозначаващ импулсно управление), Неизправност във въздушния поток - червен Включено захранване - жълт, Включен нагревател - червен (постоянно светещ или примигващ, обозначаващ импулсно управление), Неизправност във въздушния поток - червен
Реле за работа 1A 120V AC или 1A 24V DC 1A 120V AC или 1A 24V DC 1A 120V AC или 1A 24V DC 1A 120V AC или 1A 24V DC 1A 120V AC или 1A 24V DC 1A 120V AC или 1A 24V DC
Диаметър на въздуховода mm 100 150 200 250 250 350
Капацитет кВт 1.0 1.0 1.0 2.5 1.5 2.5
Монтажни отвори 98mm x 181mm центр. отвори 5mm Ø 98mm x 181mm центр. отвори 5mm Ø 98mm x 181mm центр. отвори 5mm Ø 98mm x 181mm центр. отвори 5mm Ø 98mm x 181mm центр. отвори 5mm Ø 98mm x 181mm центр. 5mm _ отвори
Максимална външна темп. в близост до клемната кутия 35°C (по време на работа) 35°C (по време на работа) 35°C (по време на работа) 35°C (по време на работа) 35°C (по време на работа) 35°C (по време на работа)
Сензор за температурата 5k ohm при 25°C (таблица 502 1T) 5k ohm при 25°C (таблица 502 1T) 5k ohm при 25°C (таблица 502 1T) 5k ohm при 25°C (таблица 502 1T) 5k ohm при 25°C (таблица 502 1T) 5k ohm при 25°C (таблица 502 1T)
Вход на зададена точка за система за управление на сграда 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC 0-10VDC
Диапазон на контрол на температурата 0 до 40°C / (0-10V 0-100%) 0 до 40°C / (0-10V 0-100%) 0 до 40°C / (0-10V 0-100%) 0 до 40°C / (0-10V 0-100%) 0 до 40°C / (0-10V 0-100%) 0 до 40°C / (0-10V 0-100%)
Контролен предпазител 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA 20 x 5mm 250 mA
Power supply Честота Хц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Напрежение V 220/250 220/250 220/250 220/250 220/250 220/250