Спецификации за AHQ-C / AZQS-B(8)V1

AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 9.5 12.1 (1) 13.0 (1) 6.8
Охлаждане с конвекция SEER   4.60 5.14 5.77 4.65
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 723 1,412 1,353 511.85
  Капацитет Pdesign кВт 9.50 12.1 13.0 6.80
  Клас на енергийна ефективност   B     B
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign кВт 7.60 8.0 12.0 6.33
  SCOP/A   3.80 3.78 3.99 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A     A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,800 2,964 4,199 2,332.26
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,810     1,120
  EER   2.62 2.22 (3) 2.63 (3) 3.03
  COP   3.41     3.05
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   D     B
    Отопление   B     D
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.8 13.5 (2) 15.5 (2) 7.5
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (4) - Минимална стойност на SSC (=мощност на късо съединение) Оборудването отговаря на EN 61000-3-2
  (5) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (6) - Съдържа флуорирани парникови газове