Спецификации за EDLA09-16DW1

EDLA16DAW1
Хладилен агент Refrigerant-=-Charge-=-TCO2Eq TCO2Eq 2.57
  Потенциал на глобално затопляне   675.0
  Charge kg 3.80
  Тип   R-32
Работен диапазон Отопление Водна страна Макс. °C 60 (6)
      Min. °C 9 (6)
  Домакинска гореща вода Водна страна Макс. °C 55 (6)
      Мин. °C 25
    околна температура Мин. °C (сух термометър) -25
      Макс. °C (сух термометър) 35
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 3.53 (1), 4.56 (2)
COP 4.53 (1), 3.51 (2)
Размери Тяло Широчина мм 1,380
    Дълбочина мм 460
    Височина мм 870
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 130
      SCOP   3.33
Тегло Тяло kg 147
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 85.0
Топлинен капацитет Ном. кВт 16.0 (1), 16.0 (2)
Компонент на компресор Мрежово електрозахранване Фаза   3N
    Напрежение V 400
Power supply Фаза   3~
  Честота Хц 50
  Име   W1
  Напрежение V 400
Забележки (1) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (3) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (4) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (5) - Съгласно EN14825
  (6) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон
  (7) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж