Спецификации за EHVX-CB / ERHQ-BW17

EHVX16S18CB3V / ERHQ014BAW17 EHVX16S26CB9W / ERHQ014BAW17
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A
COP 4.24 (1), 3.22 (2) 4.24 (1), 3.22 (2)
Капацитет на охлаждане Ном. kW 16.1 (1), 12.6 (2) 16.1 (1), 12.6 (2)
EER 2.96 (1), 2.47 (2) 2.96 (1), 2.47 (2)
Топлинен капацитет Ном. kW 14.5 (1), 13.6 (2) 14.5 (1), 13.6 (2)
Power input Охлаждане Ном. kW 5.43 (1), 5.08 (2) 5.43 (1), 5.08 (2)
  Отопление Ном. kW 3.42 (1), 4.21 (2) 3.42 (1), 4.21 (2)
Забележки (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (1) - Условие 1 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C) (2) - Условие 2 : Охлаждане Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)
  (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (3) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C) (4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)
  (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (5) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (6) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)