Спецификации за FCQHG-F

FCQHG71FVEB FCQHG100FVEB FCQHG125FVEB FCQHG140FVEB
Ниво на звуково налягане Отопление Висок дБА 36 44 45 45
    Ном. дБА 33 39 40 41
    Ниско дБА 29 33 35 37
  Охлаждане Ниско дБА 29 33 35 37
    Висок дБА 36 44 45 45
    Ном. дБА 33 39 40 41
Стандартни аксесоари Ръководство за работа Ръководство за работа Ръководство за работа Ръководство за работа Ръководство за работа
  Ръководство за монтаж Ръководство за монтаж Ръководство за монтаж Ръководство за монтаж Ръководство за монтаж
  Маркуч за източване Маркуч за източване Маркуч за източване Маркуч за източване Маркуч за източване
  Скоба за източващия маркуч Скоба за източващия маркуч Скоба за източващия маркуч Скоба за източващия маркуч Скоба за източващия маркуч
  Шайба за скоба за окачване Шайба за скоба за окачване Шайба за скоба за окачване Шайба за скоба за окачване Шайба за скоба за окачване
  Винтове Винтове Винтове Винтове Винтове
  Инструкции за монтаж Инструкции за монтаж Инструкции за монтаж Инструкции за монтаж Инструкции за монтаж
  Изолация за фитинг 2 2 2 2
  Уплътняващи тампони 4 4 4 4
  Подложка запечатваща дренажа Подложка запечатваща дренажа Подложка запечатваща дренажа Подложка запечатваща дренажа Подложка запечатваща дренажа
  Скоби Скоби Скоби Скоби Скоби
Системи за управление Wired remote control   BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B BRC1D52, BRC1E52A/B
  Infrared remote control   BRC7FA532F BRC7FA532F BRC7FA532F BRC7FA532F
Piping connections Tечност Вън. д. мм 9.52 9.52 9.52 9.52
  Газ Вън. д. мм 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дренаж   VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32) VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Декоративен панел 4 Размери Дълбочина мм 50 50 50 50
    Широчина мм 950 950 950 950
    Височина мм 950 950 950 950
  Модел   BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи
  Цвят   Чисто бяло (RAL 9010) Чисто бяло (RAL 9010) Чисто бяло (RAL 9010) Чисто бяло (RAL 9010)
  Тегло кг 5.4 5.4 5.4 5.4
Звукова мощност Охлаждане дБА 53 61 61 61
  Отопление дБА 53 61 61 61
Размери Тяло Широчина мм 840 840 840 840
    Дълбочина мм 840 840 840 840
    Височина мм 288 288 288 288
Корпус Материал   Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина
Тегло Тяло кг 25 26 26 26
Декоративен панел Тегло кг 10.3 10.3 10.3 10.3
  Модел   BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър BYCQ140D7GFW1 - самопочистващ се панел с фин мрежест филтър
  Размери Височина мм 130 130 130 130
    Дълбочина мм 950 950 950 950
    Широчина мм 950 950 950 950
  Цвят   Чисто бяло (RAL 9010) Чисто бяло (RAL 9010) Чисто бяло (RAL 9010) Чисто бяло (RAL 9010)
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Име   VE VE VE VE
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. (1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. (1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира. (1) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която означава силата на звука, който източникът на звук генерира.
  (2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах. (2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах. (2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах. (2) - BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах.
  (3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел. (3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел. (3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел. (3) - BYCQ140D7W1: чисто бял стандартен панел със сиви жалузи; BYCQ140D7W1W: чисто бял стандартен панел с бели жалузи; BYCQ140D7GW1: чисто бял самопочистващ се панел.