Спецификации за FTXG-LW / RXS-L1

FTXG25LV1BW / RXS25L3V1B1 FTXG35LV1BW / RXS35L3V1B1 FTXG50LV1BW / RXS50L2V1B1
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2.50 (1) 3.40 (1) 4.50 (1)
Номинална ефективност EER   4.30 3.87 3.58
  COP   4.10 3.72 3.58
Топлинен капацитет Ном. kW 3.20 (2) 4.00 (2) 4.85 (2)
Забележки (1) - Вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB; външна температура: 35°CDB, 24°CWB (1) - Вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB; външна температура: 35°CDB, 24°CWB (1) - Вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB; външна температура: 35°CDB, 24°CWB
  (2) - Вътрешна температура: 20°CDB, 15°CWB; външна температура: 7°CDB, 6°CWB. (2) - Вътрешна температура: 20°CDB, 15°CWB; външна температура: 7°CDB, 6°CWB. (2) - Вътрешна температура: 20°CDB, 15°CWB; външна температура: 7°CDB, 6°CWB.