Спецификации за FVXG-K / RXLG-M

FVXG25K2V1B / RXLG25M2V1B FVXG35K2V1B / RXLG35M2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.2 1.4
  Макс. kW 5.1 5.6
  Ном. kW 2.5 (2) 3.5 (2)
Тръбни съединения Tечност Вън. д. mm 6.35 6.35
  Газ Вън. д. mm 9.5 9.5
  Дренаж OD mm 18 18
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 355 510
  EER   3.52 (1) 3.43 (1)
  COP   3.88 (1) 3.61 (1)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A A
Топлинен капацитет Ном. kW 4.5 (2) 5.6 (2)
  Мин. kW 1.0 (6) 1.1 (6)
  Макс. kW 6.5, 3.5 (7) 7.0, 4.0 (7)
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (3) - 220V (3) - 220V
  (4) - 230V (4) - 230V
  (5) - 240V (5) - 240V
  (6) - За номиналния минимален капацитет, вентилаторът на вътр. тяло е настроен за SL кран (6) - За номиналния минимален капацитет, вентилаторът на вътр. тяло е настроен за SL кран
  (7) - Максимален капацитет на отопление при външна температура -15°C (7) - Максимален капацитет на отопление при външна температура -15°C