Характеристики на продукта

  • Икономически ефективна и бърза смяна, тъй като трябва да се сменят само външното и вътрешното тяло, коеот означава, че в сградата няма нужда от почти никаква работа
  • Може да се постигне ефективност, надвишаваща 40%, благодарение на технологичните постижения в термопомпената технология и по-ефективния хладилен агент R-410A
  • Възможност за добавяне на вътрешни тела и увеличаване на капацитета без промяна на тръбопровода за хладилния агент
  • Монтаж, изискващ по-малко време и работни дейности, в сравнение с монтажа на нова система, къй като може да се запази тръбопровода за хладилен агент
  • Възможност за разпределяне на различни етапи на подмяна благодарение на модулната конструкция на системата VRV.
  • Автоматично почистване на тръбопровода за хладилен агент осигурява чист тръбен път, дори когато възникне проблем с компресора
  • Уникалното автоматично зареждане с хладилен агент прави излишна потребността от изчисляване на обема на хладилния агент и позволява безопасна смяна на хладилен агент от конкурентен производител
  • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране