Спецификации за RTSYQ-PA

RTSYQ10PAY1 RTSYQ14PAY1 RTSYQ16PAY1 RTSYQ20PAY1
Система Outdoor unit module 1   RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1
  Модул на външно устройство 2       RTSQ12PAY1
  Функционално устройство   BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1 BTSQ20PY1
Диапазон на мощност к.с. 10 14 16 20
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 30 34 43
Брой вътрешни тела за свързване Мин.   125 175 200 250
  Ном.   250 350 400 500
  Макс.   325 455 520 650
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 60 61 63 63
    Макс. dBA 62.0 63.0 65.0 65.0
Тръбни съединения Liquid Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    OD mm 9.52 12.7 12.7 15.9
  газ Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    вън. д. mm 22.2 28.6 28.6 28.6
  Обща дължина на тръбите Система Текуща m 500 500 500 500
  Разлика в нивата Външ. у-во - Вътр. у-во Външно устройство в най-висока позиция m 50 50 50 50
      Вътрешно устройство в най-висока позиция m 40 40 40 40
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. m 15 15 15 15
  Изравняване на масло вън. д. mm       19.1
    Тип       Споена връзка
Power supply Име   Y1 Y1 Y1 Y1
  Фаза   3~ 3~ 3~ 3~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 380-415 380-415 380-415 380-415
Забележки (1) - Охлаждане: Температура на закрито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 5 тела (1) - Охлаждане: Температура на закрито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 7 тела (1) - Охлаждане: Температура на закрито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 8 тела (1) - Охлаждане: Температура на закрито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 10 тела
  (2) - Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C сух термометър, 6°C влажен термометър; съответна дължина на тръбите: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 5 тела (2) - Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C сух термометър, 6°C влажен термометър; съответна дължина на тръбите: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 7 тела (2) - Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C сух термометър, 6°C влажен термометър; съответна дължина на тръбите: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 8 тела (2) - Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C сух термометър, 6°C влажен термометър; съответна дължина на тръбите: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 10 тела
  (3) - Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър), външна темп. -10°C с влажен термометъ; дължина на еквивал. тръбопр.: 7, 5 м; денивелация 0 м; дължина на функционално тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 5 тела (3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. -10°C с влажен термометъ; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0м; дължина на функц. тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 7 тела (3) - Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър), външна темп. -10°C с влажен термометъ; дължина на еквивал. тръбопр.: 7, 5 м; денивелация 0 м; дължина на функционално тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 8 тела (3) - Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър), външна темп. -10°C с влажен термометъ; дължина на еквивал. тръбопр.: 7, 5 м; денивелация 0 м; дължина на функционално тяло: 6 м; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 10 тела
  (4) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (4) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (4) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (4) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  (5) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (5) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (5) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект (5) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
  (6) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (6) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (6) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора (6) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора
  (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (7) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (8) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (9) - Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (9) - Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (9) - Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (9) - Изберете размер на жицата в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA
  (10) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (10) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (10) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (10) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
  (11) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (11) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (11) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (11) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж