Спецификации за RX-KM

RX25KMV1B RX35KMV1B
Размери Тяло Височина mm 550 550
    Широчина mm 675 675
    Дълбочина mm 284 284
тегло Тяло кг 24 28
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок дБА 46 48
  Отопление Висок дБА 47 48
Хладилен агент Type   R-410A R-410A
  Количество кг 0.70 0.94
  Маса TCO2Eq 1.5 2.1
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5
Piping connections Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 12 12
Стандартни аксесоари Дренажна пробка (само за термопомпени модели) 1 1
  Ръководство за монтаж 1 1
  Етикет за маса на хладилен агент 1 1
  Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове 1 1
  Капачка за източващ отвор 6 6
Power supply Phase   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
Забележки (1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB (1) - Работен диапазон в комбинация с FTX-J3: мин. 10°CDB ~ макс. 46°CDB
  (2) - Съдържа флуорирани парникови газове (2) - Съдържа флуорирани парникови газове