Спецификации за RXTP-N8

RXTP25N2V1B8 RXTP35N2V1B8
Размери Тяло Височина mm 551 551
    Широчина mm 763 763
    Дълбочина mm 312 312
тегло Тяло кг 38 38
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Свръх ниска обор. 450 450
    Отопление Свръх ниска обор. 360 360
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 48 48
  Отопление Ном. дБА 49 49
Хладилен агент Type   R-32 R-32
  Количество кг 1.1 1.1
  Маса TCO2Eq 0.75 0.75
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   675 675
Piping connections Допълнително количество хладилен агент кг/м 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м) 0,02 (за дължина на тръбопровод, надвишаваща 10 м)
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 15 15
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1
  Етикет за маса на хладилен агент 1 1
  Етикети на няколко езика за флуорираните парникови газове 1 1
Power supply Phase   1~ 1~
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240
Забележки (1) - Съдържа флуорирани парникови газове (1) - Съдържа флуорирани парникови газове
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (3) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми