VRV Класик

VRV Classic - RXYCQ-A

Класическа VRV кофигурация

RXYCQ-A

Характеристики на продукта

  • За стандартно охлаждане и; отопление
  • Може да се свързва към всички стандартни VRV вътрешни тела, системи за вентилация и контрол
  • Пригоден за всяка сграда, като също така е възможен вътрешен монтаж в резултат на високо външно статично налягане до 78,4 Pa. Вътрешният монтаж води до по-малка дължина на тръбопроводите, по-ниски монтажни разходи, повишена ефективност и по-добра визуална естетика
  • Възможността за управление на всяка климатизирана зона поотделно поддържа текущите разходи за VRV системата на абсолютния минимум
  • Разсрочете вашите разходи за монтаж чрез поетапен монтаж

Ползи

  • Инвертор

    Инвертор

    Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране
Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език
Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.