Спецификации за RYMQ-U

RYMQ8U7Y1B RYMQ10U7Y1B RYMQ12U7Y1B RYMQ14U7Y1B RYMQ16U7Y1B RYMQ18U7Y1B RYMQ20U7Y1B
Recommended combination 4 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 6 x FXFQ50AVEB 1 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB 3 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB 2 x FXFQ50AVEB + 6 x FXFQ63AVEB
Препоръчит. комб. 2 4 x FXSQ50A2VEB 4 x FXSQ63A2VEB 6 x FXSQ50A2VEB 1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB 3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB 2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB
Препоръчит. комб. 3 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB
Капацитет на охлаждане Р номин.,с kW 22.4 (1) 28.0 (1) 33.5 (1) 40.0 (1) 45.0 (1) 50.4 (1) 52.0 (1)
Капацитет на отопление Р номин.h kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
SCOP 4.3 4.3 4.1 4.0 4.0 4.2 4.0
Препоръчит. комб. 2 по SCOP 4.2 4.3 4.1 4.0 4.1 4.2 4.0
Препоръчит. комб. 3 по SCOP 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 4.1 3.9
SEER 7.6 6.8 6.3 6.3 6.0 6.0 5.9
Препоръчит. комб. 2 по SEER 6.9 6.8 5.9 6.3 5.9 6.0 5.9
Препоръчит. комб. 3 по SEER 7.5 6.8 6.2 6.2 5.8 6.0 5.9
Space cooling Условие A (35°C - 27/19) EERd   3.0 2.3 2.4 2.6 2.1 1.9 1.9
    Pdc kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 52.0
  Условие В (30°C - 27/19) EERd   5.2 4.7 4.3 4.1 3.9 3.8 3.7
    Pdc kW 16.5 20.6 24.7 29.5 33.2 37.1 38.3
  Условие С (25°C - 27/19) EERd   9.5 8.3 7.7 7.8 7.7 7.5 7.3
    Pdc kW 10.6 13.3 15.9 18.9 21.3 23.9 24.6
  Условие D (20°C - 27/19) EERd   18.8 17.0 13.9 14.3 14.2 18.3 18.3
    Pdc kW 8.0 9.3 9.4 8.4 9.5 11.5 11.5
Препоръчит. комб. 2 за охлаждане с конвекция Условие А (35°C - 27/19) EERd   2.6 2.4 2.4 2.6 2.1 1.9 1.9
    Pdc kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 52.0
  Условие В (30℃ - 27/19) EERd   4.9 4.7 4.0 4.1 3.8 3.7 3.6
    Pdc kW 16.5 20.6 24.7 29.5 33.2 37.1 38.3
  Условие С (25℃ - 27/19) EERd   8.8 8.5 7.1 7.9 7.6 7.5 7.3
    Pdc kW 10.6 13.3 15.9 18.9 21.3 23.9 24.6
  Условие D (20℃ - 27/19) EERd   15.1 17.2 13.1 14.0 14.0 18.1 18.9
    Pdc kW 8.8 9.3 9.1 8.4 9.5 11.4 10.9
Препоръчит. комб. 3 за охлаждане с конвекция Условие А (35°C - 27/19) EERd   3.0 2.3 2.4 2.6 2.1 1.9 1.9
    Pdc kW 22.4 28.0 33.5 40.0 45.0 50.4 52.0
  Условие В (30℃ - 27/19) EERd   5.1 4.7 4.2 4.0 3.7 3.7 3.6
    Pdc kW 16.5 20.6 24.7 29.5 33.2 37.1 38.3
  Условие С (25℃ - 27/19) EERd   9.6 8.4 7.7 7.7 7.4 7.6 7.3
    Pdc kW 10.6 13.3 15.9 19.0 21.3 23.9 24.6
  Условие D (20℃ - 27/19) EERd   16.0 16.9 13.7 14.0 14.1 18.3 18.3
    Pdc kW 9.1 9.3 9.4 8.4 9.5 11.6 11.6
Отопление с конвекция (умерен климат) TBivalent COPd (обявен COP)   2.5 2.4 2.0 2.3 2.2 1.9 1.8
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  TOL COPd (обявен COP)   2.5 2.4 2.0 2.3 2.2 1.9 1.8
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  Условие A (-7°C) COPd (обявен COP)   2.7 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 2.1
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 12.1 14.2 16.3 18.2 20.5 24.7 27.4
  Условие В (2°C) COPd (обявен COP)   3.9 3.9 3.9 3.5 3.5 3.7 3.6
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 7.4 8.6 9.9 11.1 12.5 15.0 16.7
  Условие С (7°C) COPd (обявен COP)   6.3 6.4 6.1 6.1 6.3 6.7 6.5
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.0 5.5 6.4 7.1 8.0 9.7 10.7
  Условие D (12°C) COPd (обявен COP)   7.9 8.2 7.9 8.5 8.6 9.0 9.1
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.9 5.9 6.3 4.9 4.9 7.1 7.1
Препоръчит. комб. 2 за отопление с конвекция (умерени кл. условия) Условие A (-7℃) COPd (обявен COP)   2.7 2.7 2.4 2.6 2.6 2.4 2.2
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 12.1 14.2 16.3 18.2 20.5 24.7 27.4
  Условие В (2℃) COPd (обявен COP)   3.9 4.0 3.9 3.5 3.5 3.8 3.7
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 7.4 8.6 9.9 11.1 12.2 15.0 16.7
  Условие С (7℃) COPd (обявен COP)   6.3 6.5 6.1 6.1 6.3 6.8 6.5
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.0 5.5 6.4 7.1 8.0 9.7 10.7
  Условие D (12℃) COPd (обявен COP)   7.8 8.3 7.9 8.6 8.7 9.1 9.2
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.9 6.0 6.4 4.9 5.0 7.2 7.2
  Т бивалентна COPd (обявен COP)   2.4 2.4 1.9 2.3 2.2 1.9 1.8
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tbiv (бивалентна температура) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  TOL COPd (обявен COP)   2.4 2.4 1.9 2.3 2.2 1.9 1.8
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Препоръчит. комб. 3 за отопление с конвекция (умерени кл. условия) Условие A (-7℃) COPd (обявен COP)   2.7 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 2.1
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 12.1 14.2 16.3 18.2 20.5 24.7 27.4
  Условие В (2℃) COPd (обявен COP)   3.9 3.7 3.9 3.5 3.5 3.7 3.6
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 7.4 8.6 9.9 11.1 12.5 15.0 16.7
  Условие С (7℃) COPd (обявен COP)   6.2 6.4 6.0 6.1 6.2 6.5 6.3
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 4.9 5.5 6.4 7.1 8.0 9.7 10.7
  Условие D (12℃) COPd (обявен COP)   7.8 8.1 7.8 8.5 8.6 8.7 8.7
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.8 5.9 6.2 4.9 4.9 6.9 6.9
  Т бивалентна COPd (обявен COP)   2.5 2.4 2.0 2.3 2.2 1.9 1.8
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tbiv (бивалентна температура) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
  TOL COPd (обявен COP)   2.5 2.4 2.0 2.3 2.2 1.9 1.8
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7 16.0 18.4 20.6 23.2 27.9 31.0
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Диапазон на мощност к.с. 8 10 12 14 16 18 20
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3) 64 (3)
Брой вътрешни тела за свързване Мин.   100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 225.0 250.0
  Макс.   260.0 325.0 390.0 455.0 520.0 585.0 650.0
Размери Тяло Височина mm 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685
    Широчина mm 930 930 930 1,240 1,240 1,240 1,240
    Дълбочина mm 765 765 765 765 765 765 765
Weight Тяло kg 198 198 198 275 275 308 308
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 78 78 78 78 78 78 78
Компресор Тип   Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °CDB -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0 -5.0
    Макс. °CDB 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0 43.0
  Отопление Мин. °C с влажен термометър -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0 -20.0
    Макс. °C с влажен термометър 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78.0 (4) 79.1 (4) 83.4 (4) 80.9 (4) 85.6 (4) 83.8 (4) 87.9 (4)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 57.0 (5) 57.0 (5) 61.0 (5) 60.0 (5) 63.0 (5) 62.0 (5) 65.0 (5)
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Количество kg 5.9 6.0 6.3 10.3 11.3 11.7 11.8
  Маса TCO2Eq 12.3 12.5 13.2 21.5 23.6 24.4 24.6
Тръбни съединения Liquid Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    OD mm 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  газ Тип   Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка Споена връзка
    вън. д. mm 19.1 22.2 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6
  Изравняване Bън. д. mm 19.1 22.2 22.2 22.2 22.2 28.6 28.6
  Обща дължина на тръбите Система Текуща m 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6) 1,000 (6)
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1 1
  Ръководство за работа 1 1 1 1 1 1 1
  Свързващи тръби 1 1 1 1 1 1 1
Power supply Име   Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
  Фаза   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%) (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%)
  (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира. (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
  (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука. (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
  (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
  (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток. (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
  (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
  (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток. (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
  (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
  (12) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора (12) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
  (13) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (13) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (13) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (13) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (13) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (13) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (13) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (14) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (14) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (15) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (15) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (15) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (15) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (15) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (15) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент) (15) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент)
  (16) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (16) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (16) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (16) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (16) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (16) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. (16) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия.
  (17) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (17) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (17) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (17) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (17) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (17) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука. (17) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
  (18) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (18) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (18) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (18) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (18) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (18) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA (18) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA
  (19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  (20) - Ssc: мощност на късо съединение (20) - Ssc: мощност на късо съединение (20) - Ssc: мощност на късо съединение (20) - Ssc: мощност на късо съединение (20) - Ssc: мощност на късо съединение (20) - Ssc: мощност на късо съединение (20) - Ssc: мощност на късо съединение
  (21) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (21) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (21) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (21) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (21) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (21) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация (21) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация
  (22) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (22) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (22) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (22) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (22) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (22) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела (22) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела