Спецификации за RYYQ-T8

RYYQ8T7Y1B8
Recommended combination 4 x FXMQ50P7VEB
Постоянно отопление Да
Капацитет на охлаждане Р номин.,с кВт 22.4 (1)
Топлинен капацитет Р номин.h кВт 13.7
SCOP 3.6
SEER 5.4
Охлаждане с конвекция Условие A (35°C - 27/19) EERd   2.5
    Pdc кВт 22.4
  Условие В (30°C - 27/19) EERd   4.1
    Pdc кВт 16.5
  Условие С (25°C - 27/19) EERd   6.4
    Pdc кВт 10.6
  Условие D (20°C - 27/19) EERd   8.7
    Pdc кВт 4.8
Отопление с конвекция (умерен климат) TBivalent COPd (обявен COP)   2.0
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 13.7
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10
  TOL COPd (обявен COP)   2.0
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 13.7
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10
  Условие A (-7°C) COPd (обявен COP)   2.3
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 12.1
  Условие В (2°C) COPd (обявен COP)   3.1
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 7.4
  Условие С (7°C) COPd (обявен COP)   6.4
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 5.7
  Условие D (12°C) COPd (обявен COP)   8.4
    Pdh (обявен капацитет на отопление) кВт 6.6
Диапазон на мощност к.с. 8
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (3)
Брой вътрешни тела за свързване Мин.   100.0
  Макс.   260.0
Размери Тяло Височина mm 1,685
    Широчина mm 930
    Дълбочина mm 765
тегло Тяло кг 243
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 78
Компресор Type   Херметично запечатан спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5.0
    Макс. °C със сух термометър 43.0
  Отопление Мин. °C (влажен термометър) -20.0
    Макс. °C (влажен термометър) 15.5
Звукова мощност Cooling Ном. дБА 78.0 (4)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 58.0 (5)
Хладилен агент Type   R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5
  Количество кг 5.9
  Маса TCO2Eq 12.3
Piping connections Tечност Type   Споена връзка
    Вън. д. mm 9.52
  газ Type   Споена връзка
    вън. д. mm 19.1
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 1,000 (6)
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1
  Ръководство за работа 1
  Свързващи тръби 1
Power supply Name   Y1
  Phase   3N~
  Честота Хц 50
  Напрежение V 380-415
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%)
  (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
  (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
  (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
  (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
  (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
  (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
  (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
  (12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
  (13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
  (14) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (15) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (16) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент)
  (17) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия.
  (18) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
  (19) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA
  (20) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  (21) - Ssc: мощност на късо съединение
  (22) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация
  (23) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела