Спецификации за RZASG-MV1

RZASG71M2V1B RZASG100M7V1B RZASG125M7V1B RZASG140M7V1B
Размери Тяло Височина mm 770 990 990 990
    Широчина mm 900 940 940 940
    Дълбочина mm 320 320 320 320
тегло Тяло кг 60 70 70 78
Компресор Type   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °C със сух термометър -15 -15 -15 -15
      Макс. °C със сух термометър 46 46 46 46
  Отопление околна температура Мин. °C (влажен термометър) -15 -15 -15 -15
      Макс. °C (влажен термометър) 15.5 15.5 15.5 15.5
Звукова мощност Охлаждане дБА 65 70 71 73
  Отопление дБА     71 (1) 73 (1)
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 46 53 53 54
  Отопление Ном. дБА 47 57 57 57
Хладилен агент Type   R-32 R-32 R-32 R-32
  Количество кг 2.45 2.60 2.60 2.90
  Маса TCO2Eq 1.65 1.76 1.76 1.96
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   675 675 675 675
Piping connections Tечност Вън. д. mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  газ вън. д. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во м 50 50 50 50
    Система Еквивалент м 70 70 70 70
      Незареден м 30 30 30 30
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0 30.0 30.0 30.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. м 0.5 0.5 0.5 0.5
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1
  Табелка за хладилен агент за флуориран парников газ 1 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1 1 1
  Етикет за енергийна ефективност на LOT10 1 1 1 1
  Отстранете етикета за флуориран газ 1      
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Ток - 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 25 32 32
Забележки (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21 (1) - Съгласно ENER Lot 21
  (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение (3) - Ssc: мощност на късо съединение
  (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза (4) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток ≤ 16A на фаза