Спецификации за RZQSG-L3/9V1

RZQSG71L3V1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B
Размери Тяло Височина mm 770 990 990 1,430
    Широчина mm 900 940 940 940
    Дълбочина mm 320 320 320 320
Weight Тяло kg 67 72.0 74.0 95.0
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
Звукова мощност Охлаждане dBA 65 70.0 70.0 69.0
  Отопление dBA   70.0 70.0 69.0
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 49 53 54 53
  Отопление Ном. dBA 51 57 58 54
  Тих режим на работа през нощта Ниво 1 dBA   49 49 49
Хладилен агент Type   R-410A R-410A R-410A R-410A
  Количество kg 2.75 2.9 2.9 4.0
  Маса TCO2Eq 5.7 6.05 6.05 8.35
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Тръбни съединения Liquid OD mm 9.52 9.52 9.52 9.52
  газ вън. д. mm 15.9 15.9 15.9 15.9
  Дължина на тръбите Макс. Външ. у-во - Вътр. у-во m 50 50 50 50
    Система Еквивалент m 70 70 70 70
      Незареден m 30 30 30 30
  Допълнително количество хладилен агент кг/м Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж Виж ръководство за монтаж
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. m 15 30.0 30.0 30.0
    Вътр. у-во - Вътр. у-во Макс. m 0.5 0.5 0.5 0.5
Стандартни аксесоари Заключващи се връзки 2 2 2 2
  Ръководство за монтаж 1 1 1 1
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240
Ток - 50 Хц Ампераж на максималния поток (MFA) A 20 40 40 40
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (1) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (1) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза
  (2) - Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток, по-голям от 16A и ≤ 75A на фаза (2) - Ssc: мощност на късо съединение (2) - Ssc: мощност на късо съединение (2) - Ssc: мощност на късо съединение
  (3) - Мощност на късо съединение (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО (3) - PED: монтаж = категория I: изключен от обхвата на PED поради член 1, параграф 3.6 от 97/23/EО
  (4) - Съдържа флуорирани парникови газове (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
    (5) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A (5) - EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и мигане в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинал ≤ 75A