VRV IV термопомпен тип за вътрешен монтаж

VRV IV i-series - SB.RKXYQ-T8

Невидимият VRV

SB.RKXYQ-T8

Характеристики на продукта

 • Като избирате този продукт с “LOOP by Daikin”, вие подпомагате повторното използване на хладилния агент
 • Уникална VRV термопомпен тип за вътрешен монтаж
 • Ненадмината гъвкавост, тъй като тялото е разделено на два елемента: топлообменник и компресор
 • Включва стандарти на VRV IV и; технологии: Променлива температура на хладилния агент, конфигуратор за VRV и напълно инверторни компресори
 • Покрива всички потребности от топлинна енергия на сградата чрез една точка на контакт: точен температурен контрол, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 • Особено подходящ за гъстонаселени райони, благодарение на ниското ниво на шум и безпроблемно вписване в заобикалящата архитектура, тъй като се виждат само решетките
 • Приспособете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и ; комфорт със зависимата от климатичните условия функция за променлива температура на хладилния агент. Подобрена сезонна ефективност с до 28%. Вече няма студени въздушни течения чрез подаване на високи температури на нагнетяване
 • Леките тела (макс. 105kg) могат да се монтират от двама души
 • Уникалния клиновиден топлообменник води до компактни размери (височината на топлообменника е само 400 mm) позволява монтаж в окачен таван като осигурява върхова ефективност
 • Свръхефективните центробежни вентилатори (увеличение на ефективността с над 50% в сравнение с вентилатор тип Sirocco )
 • Блок на компресора с малки размери (760 x 554 mm), които увеличава полезното подово пространство
 • Може да се свърже с всички системи за управление на VRV
 • Поддържайте вашата система в перфектно състояние чрез Daikin Cloud Service (облачната услуга на Daikin):: 24-часово наблюдение през цялата седмица за максимална ефективност, удължен експлоатационен период и незабавна сервизна поддръжка благодарение на предвиждане на неизправности

Ползи

 • Инвертор

  Инвертор

  Инверторните компресори постоянно регулират скоростта на компресора според текущата потребност. По-малко изразходващи енергия пускове и спирания водят до намалено потребление на енергия (до 30%) и по-стабилни температури.

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Ръководства за инсталиране
Ръководство за инсталатора
Ръководства за експлоатация