Спецификации за SEHVX-AAW / SERHQ-AAW1

SEHVX20AAW / SERHQ020AAW1 SEHVX32AAW / SERHQ032AAW1 SEHVX40AAW / SERHQ020AAW1+SERHQ020AAW1 SEHVX64AAW / SERHQ032AAW1+SERHQ032AAW1
Топлинен капацитет Ном. кВт 21.3 (1), 21.3 (2) 32.1 (1), 32.1 (2) 42.5 (1), 42.5 (2) 63.7 (1), 63.7 (2)
  Макс. кВт 25.3 (1), 25.3 (2) 38.1 (1), 38.1 (2) 50.5 (1), 50.5 (2) 75.7 (1), 75.7 (2)
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 20.7 (3) 30.9 (3) 41.5 (3) 62.3 (3)
  Макс. кВт 24.7 (3) 36.9 (3) 49.5 (3) 74.3 (3)
Входяща мощност Отопление Ном. кВт 6.12 (1), 7.44 (2) 8.72 (1), 11.1 (2) 12.0 (1), 14.7 (2) 16.9 (1), 21.7 (2)
  Охлаждане Ном. кВт 7.59 (3) 13.5 (3) 15.4 (3) 27.4 (3)
COP 2.86 (2), 3.48 (1) 2.89 (2), 3.68 (1) 2.89 (2), 3.54 (1) 2.94 (2), 3.77 (1)
EER 2.73 (3) 2.29 (3) 2.69 (3) 2.27 (3)
Забележки (1) - Отопление - T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), данни съгласно EN 14511: 2011 (1) - Отопление - T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), данни съгласно EN 14511: 2011 (1) - Отопление - T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), данни съгласно EN 14511: 2011 (1) - Отопление - T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC35°C (DT = 5°C), данни съгласно EN 14511: 2011
  (2) - Отопление T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC45°C (2) - Отопление T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC45°C (2) - Отопление T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC45°C (2) - Отопление T. външ. DB/WB 7/6°C - LWC45°C
  (3) - Охлаждане: T. външ. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), данни съгласно EN 14511: 2011 (3) - Охлаждане: T. външ. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), данни съгласно EN 14511: 2011 (3) - Охлаждане: T. външ. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), данни съгласно EN 14511: 2011 (3) - Охлаждане: T. външ. 35°C - LWE 7°C (Dt=5°C), данни съгласно EN 14511: 2011
  (4) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове (4) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове (4) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове (4) - Функционирането и зависи от флуорираните парникови газове