Вентилация с рециклиране на топлина и обработка на въздуха

VKM-GB

Подгряване или охлаждане на свеж въздух за по-ниско натоварване на климатичната система

VKM-GB

Характеристики на продукта

  • Енергоспестяваща вентилация за регенериране на топлина, хлад и влага от вътрешното тяло
  • Създава висококачествен вътрешен климат чрез предварителна обработка на идващия свеж въздух
  • Възможно свободно охлаждане, когато външната температура е под стайната температура (напр. пред нощта)
  • Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация, като подобрява качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за СО2
  • По-кратко време за монтаж благодарение на лесно регулиране на номиналния дебит на въздушния поток, затова има по-малка поребност от регулиращи клапи в сравнение с традиционния монтаж.
  • Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления
  • Нисък разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
  • Специално разработен елемент за топлообмен с високоефективна хартия (НЕР)
  • Може да работи при по-високо или по-ниско налягане

Технически данни

Технически спецификации

Документация

Каталози
Изтегляне на език
Ръководства за инсталиране
Изтегляне на език
Ръководства за експлоатация
Изтегляне на език
Декларация за съответствие
Изтегляне на език

За съжаление не можахме да намерим документи в тази категория.