Спецификации за VKM-GB

VKM50GBV1 VKM80GBV1 VKM100GBV1
Товар при климатизиране със свеж въздух Охлаждане кВт 4.71 (1), 1.91 (2), 3.5 (3) 7.46 (1), 2.96 (2), 5.6 (3) 9.12 (1), 3.52 (2), 7.0 (3)
  Отопление кВт 5.58 (1), 2.38 (2), 3.5 (3) 8.79 (1), 3.79 (2), 5.6 (3) 10.69 (1), 4.39 (2), 7.0 (3)
Консумирана мощност - 50Хц Режим на топлообменник Ном. Свръхвисок кВт 0.270 0.330 0.410
  Режим байпас Ном. Свръхвисок кВт 0.270 0.330 0.410
Casing Material   Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стоманена пластина
Размери Тяло Височина mm 387 387 387
    Широчина mm 1,764 1,764 1,764
    Дълбочина mm 832 1,214 1,214
тегло Тяло кг 94 110 112
Вентилатор External static pressure - 50Hz Ultra high Па 210 210 150
Ниво на звуково налягане - 50 Хц Режим на топлообменник Свръхвисок дБА 39 41.5 41
  Режим байпас Свръхвисок дБА 40 41.5 41
Piping connections Tечност Type   C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка)
    Вън. д. mm 6.35 6.35 6.35
  газ Type   C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка) C1220T (Конусна връзка)
    вън. д. mm 12.7 12.7 12.7
  Drain   Външна резба PT3/4 Външна резба PT3/4 Външна резба PT3/4
Хладилен агент Контрол   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
  Type   R-410A R-410A R-410A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   2,087.5 2,087.5 2,087.5
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина) Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина) Пълен топлообмен между въздушните потоци (чувствителен + латентна топлина)
Heat exchange element Специално обработена хартия, която не гори Специално обработена хартия, която не гори Специално обработена хартия, която не гори
Connection duct diameter mm 200 250 250
Operation mode Режим на топлообмен, Режим на байпас, Режим за приток на свеж въздух Режим на топлообмен, Режим на байпас, Режим за приток на свеж въздух Режим на топлообмен, Режим на байпас, Режим за приток на свеж въздух
Power supply Name   V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Капацитетите на охлаждане и отопление важат при следните условия. Вентилаторът е настроен на Висока и Свръхвисока скорост (1) - Капацитетите на охлаждане и отопление важат при следните условия. Вентилаторът е настроен на Висока и Свръхвисока скорост (1) - Капацитетите на охлаждане и отопление важат при следните условия. Вентилаторът е настроен на Висока и Свръхвисока скорост
  (2) - Тази стойност показват топлината, рекуперирана от вентилатора за регенериране на топлина. (2) - Тази стойност показват топлината, рекуперирана от вентилатора за регенериране на топлина. (2) - Тази стойност показват топлината, рекуперирана от вентилатора за регенериране на топлина.
  (3) - Използвайте тази стойност, за да изчислите капацитета като вътрешно тяло. (3) - Използвайте тази стойност, за да изчислите капацитета като вътрешно тяло. (3) - Използвайте тази стойност, за да изчислите капацитета като вътрешно тяло.
  (4) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (4) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър) (4) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  (5) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (5) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (5) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  (6) - Измереният на 1,5 м под центъра на тялото звук се конвертира до такъв, измерен в камера почти без отразяване на звука, построена в съответствие с изискванията на JIS C1502. (6) - Измереният на 1,5 м под центъра на тялото звук се конвертира до такъв, измерен в камера почти без отразяване на звука, построена в съответствие с изискванията на JIS C1502. (6) - Измереният на 1,5 м под центъра на тялото звук се конвертира до такъв, измерен в камера почти без отразяване на звука, построена в съответствие с изискванията на JIS C1502.
  (7) - Действителният звук при работа варира в зависимост от заобикалящата среда (звук близо до работещо устройство , отразен звук и т.н.) и обикновено е по-висок от тази стойност. (7) - Действителният звук при работа варира в зависимост от заобикалящата среда (звук близо до работещо устройство , отразен звук и т.н.) и обикновено е по-висок от тази стойност. (7) - Действителният звук при работа варира в зависимост от заобикалящата среда (звук близо до работещо устройство , отразен звук и т.н.) и обикновено е по-висок от тази стойност.
  (8) - Необходимо е да се вземат мерки за намаляване на шума, ако се предвижда работа в тиха стая. За повече подробности, вижте брошурата с данни (8) - Необходимо е да се вземат мерки за намаляване на шума, ако се предвижда работа в тиха стая. За повече подробности, вижте брошурата с данни (8) - Необходимо е да се вземат мерки за намаляване на шума, ако се предвижда работа в тиха стая. За повече подробности, вижте брошурата с данни
  (9) - Нивото на шума при отвора за изпускане на въздух е с около 8-11dB по-високо от това на работния шум на устройството. За работа в тиха стая е необходимо да се вземат мерки за намаляване на шума, например поставяне на повече от 2 м мека тръба в близост до решетката за изпускане на въздух. (9) - Нивото на шума при отвора за изпускане на въздух е с около 8-11dB по-високо от това на работния шум на устройството. За работа в тиха стая е необходимо да се вземат мерки за намаляване на шума, например поставяне на повече от 2 м мека тръба в близост до решетката за изпускане на въздух. (9) - Нивото на шума при отвора за изпускане на въздух е с около 8-11dB по-високо от това на работния шум на устройството. За работа в тиха стая е необходимо да се вземат мерки за намаляване на шума, например поставяне на повече от 2 м мека тръба в близост до решетката за изпускане на въздух.
  (10) - Скоростта на въздушния поток може да се променя на ниска или висока. (10) - Скоростта на въздушния поток може да се променя на ниска или висока. (10) - Скоростта на въздушния поток може да се променя на ниска или висока.
  (11) - Нормалната амплитуда, входа и ефективността зависят от посочените условия. (11) - Нормалната амплитуда, входа и ефективността зависят от посочените условия. (11) - Нормалната амплитуда, входа и ефективността зависят от посочените условия.
  (12) - OA: пресен въздух отвън, RA: върнат въздух от стаята (12) - Представените тук спецификации, конструкции и информация могат да се променят без предизвестие. (12) - Представените тук спецификации, конструкции и информация могат да се променят без предизвестие.
  (12) - Представените тук спецификации, конструкции и информация могат да се променят без предизвестие. (13) - Ефективност на температурния обмен представлява средна стойност при охлаждане и загряване. (13) - Ефективност на температурния обмен представлява средна стойност при охлаждане и загряване.
  (13) - Представените тук спецификации, конструкции и информация могат да се променят без предизвестие. (14) - Ефективността се измерва при следното условие: коефициентът на външното статично налягане се поддържа както следва: външна страна към вътрешна страна = 7 към 1 (14) - Ефективността се измерва при следното условие: коефициентът на външното статично налягане се поддържа както следва: външна страна към вътрешна страна = 7 към 1
  (14) - Ефективност на температурния обмен представлява средна стойност при охлаждане и загряване. (15) - При режим на загряване, охлаждането на серпантината на външното устройство се увеличава, капацитетът за затопляне намалява и системата влиза в режим на размразяване. (15) - При режим на загряване, охлаждането на серпантината на външното устройство се увеличава, капацитетът за затопляне намалява и системата влиза в режим на размразяване.
  (15) - Ефективността се измерва при следното условие: коефициентът на външното статично налягане се поддържа както следва: външна страна към вътрешна страна = 7 към 1 (16) - При режим на размразяване, вентилаторите на телата продължават да работят (фабрична настройка). Целта е да се поддъжа степента на проветрение и овлажняване, (16) - При режим на размразяване, вентилаторите на телата продължават да работят (фабрична настройка). Целта е да се поддъжа степента на проветрение и овлажняване,
  (16) - При режим на загряване, охлаждането на серпантината на външното устройство се увеличава, капацитетът за затопляне намалява и системата влиза в режим на размразяване. (17) - Съдържа флуорирани парникови газове (17) - Съдържа флуорирани парникови газове
  (17) - При режим на размразяване, вентилаторите на телата продължават да работят (фабрична настройка). Целта е да се поддъжа степента на проветрение и овлажняване, (17) - Когато свързвате с външно устройство на VRV за регенериране на топлина, прокарайте RA (тръбата за отработения газ) на това устройство директно през тавана, свържете BS устройството, подобно на външното устройство VRV (главно устройство) и изпълнете операцията за групово свързване. За подробности вижте техническите данни. (17) - Когато свързвате с външно устройство на VRV за регенериране на топлина, прокарайте RA (тръбата за отработения газ) на това устройство директно през тавана, свържете BS устройството, подобно на външното устройство VRV (главно устройство) и изпълнете операцията за групово свързване. За подробности вижте техническите данни.
  (18) - Когато свързвате вътрешното устройство директно към тръбата, внимавайте вътрешното и външното устройства да са в една и съща система. (18) - Когато свързвате вътрешното устройство директно към тръбата, внимавайте вътрешното и външното устройства да са в една и съща система. (18) - Когато свързвате вътрешното устройство директно към тръбата, внимавайте вътрешното и външното устройства да са в една и съща система.
  (19) - Когато свързвате с външно устройство на VRV за регенериране на топлина, прокарайте RA (тръбата за отработения газ) на това устройство директно през тавана, свържете BS устройството, подобно на външното устройство VRV (главно устройство) и изпълнете операцията за групово свързване. За подробности вижте техническите данни. (19) - Извършете операцията за групово свързване и направете настройките за директно свързване от дистанционния контролер. (Режим No. ' 17 (27)' - първи код Nо. 5; втори код Nо. 6) (19) - Извършете операцията за групово свързване и направете настройките за директно свързване от дистанционния контролер. (Режим No. ' 17 (27)' - първи код Nо. 5; втори код Nо. 6)
  (20) - Когато свързвате вътрешното устройство директно към тръбата, внимавайте вътрешното и външното устройства да са в една и съща система. (20) - Също така не свързвайте към изходящата страна на вътрешното тяло. В зависимост от силата на вентилатора и статичното налягане, тялото може да подпомага (20) - Също така не свързвайте към изходящата страна на вътрешното тяло. В зависимост от силата на вентилатора и статичното налягане, тялото може да подпомага
  (21) - Извършете операцията за групово свързване и направете настройките за директно свързване от дистанционния контролер. (Режим No. ' 17 (27)' - първи код Nо. 5; втори код Nо. 6) (21) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (21) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (22) - Също така не свързвайте към изходящата страна на вътрешното тяло. В зависимост от силата на вентилатора и статичното налягане, тялото може да подпомага (22) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (22) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (23) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон. (23) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4xFLA ; Следващия по-малък стандартен бушон: мин. 15 А (23) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4xFLA ; Следващия по-малък стандартен бушон: мин. 15 А
  (24) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%. (24) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (24) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA
  (25) - Минимален ампераж на веригата (МСА) /Ампераж при максимален поток (MFA): MCA = 1,25 x FLA(FM1) + FLA(FM2) ; MFA <= 4xFLA ; Следващия по-малък стандартен бушон: мин. 15 А (25) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (25) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон).
  (26) - Изберете размер на жицата в зависимост от стойността на MCA (26) - При 80% RH (26) - При 80% RH
  (27) - Използвайте автоматичен прекъсвач, вместо предпазител (бушон). (27) - Спецификации, измерени при крива 8 на вентилатора (фабрични настройки) (27) - Спецификации, измерени при крива 8 на вентилатора (фабрични настройки)