Спецификации за ZN

MZN103EAXNXX MZN105EAXNXX MZN106EAXNXX MZN107EAXNXX MZN110EAXNXX BZN110DAXNXX BZN112DAXNXX BZN117DAXNXX MZN211EAXNXX MZN212EBXNXX MZN213EBXNXX BZN218DAXNXX BZN220DBXNXX MZN315EBXNXX MZN320EBXNXX BZN320DBXNXX BZN330DBXNXX
Капацитет за замразяване Нискотемпературни R-452A Ном. kW           0.676 0.905 1.088       1.367 1.678     2.356 2.541
  Среднотемпературни R-134a Ном. kW 0.833 1.007 1.153 1.334 1.430       1.806 2.135 2.327     3.337 3.694    
Размери Тяло Височина mm 640 640 640 640 640 640 640 640 660 660 660 660 660 660 660 660 660
    Широчина mm 400 400 400 400 400 400 400 400 760 760 760 760 760 760 760 760 760
    Дълбочина mm 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 1,055 1,055 1,055 1,055
Weight Тяло kg 40 40 49 51 51 49 50 50 66 66 66 64 76 85 95 85 95
Компресор Тип   Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична. Херметична.
  Номинална мощност kW 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 0.74 0.9 1.3 0.9 1.7 2 1.3 1.5 2.2 2.6 1.5 2.2
  Метод на стартиране_   Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно Директно
Размразяване Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически Електрически
Нагреватели за размразяване W 800 800 800 800 800 800 800 800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,430 1,430 1,500 1,500
Изпарител Изпускане на въздух m 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 4 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2) 10 (2)
Хладилен агент Type   R-134a R-134a R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-452A R-134a R-134a R-134a R-452A R-452A R-134a R-134a R-452A R-452A
  GWP (потенциал на глобално затопляне)   1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 2,140 2,140 2,140 1,430 1,430 1,430 2,140 2,140 1,430 1,430 2,140 2,140
Power supply Напрежение V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 230 400 400 400 400 400
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 3N~ 3N~ 1~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Забележки (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: -20°C / +30°C (1) - При нормална работа: -20°C / +30°C (1) - При нормална работа: -20°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: -20°C / +30°C (1) - При нормална работа: -20°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: 0°C / +30°C (1) - При нормална работа: -20°C / +30°C (1) - При нормална работа: -20°C / +30°C
  (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н. (2) - Използвайте въздушната струя като база Въздушната струя се влияе от много фактори като височина на камерата, съхранявани продукти, местоположение на изпарителя и т.н.