tablet_control_header.jpg

Софтуерни инструменти

header_3D_APP.jpg

3D приложение

Daikin 3D е приложение, предназначено за клиенти и професионални монтажници, което ви позволява да изберете климатик и да го видите във вашия дом ПРЕДИ да го закупите!

Psychrometric Diagram Viewer 3.2.0_Blank.jpg

Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin

Този инструмент има за цел да оказва помощ на всички професионални специалисти и студенти, работещи в сферата на климатизацията, за да познават свойствата на въздуха, който ние обработваме.

qr_code_scanner.jpg

Скенер за QR код

Сканирайте QR кода, който се намира на идентификационната табелка на вашия уред Daikin и ще получите бърз достъп до съответната информация и услуги за агрегата.