Skip to main content

Софтуерни инструменти

  • 3D приложение

    Daikin 3D е приложение, предназначено за клиенти и професионални монтажници, което ви позволява да изберете климатик и да го видите във вашия дом ПРЕДИ да го закупите!

  • Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin

    Този инструмент има за цел да оказва помощ на всички професионални специалисти и студенти, работещи в сферата на климатизацията, за да познават свойствата на въздуха, който ние обработваме.

  • Скенер за QR код

    Сканирайте QR кода, който се намира на идентификационната табелка на вашия уред Daikin и ще получите бърз достъп до съответната информация и услуги за агрегата.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация