Skip to main content

Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin

Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin - Функции

Научете и използвайте свойствата на влажния въздух в променящи се условия

Daikin предлага на Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin напълно безплатно и той е предназначен за използване в цял свят.
Този инструмент има за цел да оказва помощ на всички професионални специалисти и студенти, работещи в сферата на климатизацията, за да познават свойствата на въздуха, който ние обработваме.

Функции

  • Научете за всички свойства на влажния климатизиран въздух само с въвеждане на две условия (напр. температура по сух термометър, температура по влажен термометър, точка на кондензация, относителна влажност, абсолютна влажност, енталпия (топлосъдържание), плътност, специфичен обем и налягане)
  • Показване на психрометрични данни чрез посочване върху диаграмата
  • Разгледайте точките върху графиката и увеличете в съответната част на екрана
  • Изберете вашия предпочитан изглед (Психрометрика или Молие)
  • Задайте предпочитаните мерни единици в SI или Британски стандарт
  • Показване и скриване на комплекти от линии
  • Изпълнение на няколко действия при работа с "точки" като: свързване на точки, смесване на въздушни обеми, добавяне на капацитет за охлаждане/отопление, овлажняване чрез използване на вода или пара, охлаждане до насищане, премахване на овлажняване...
  • Записване, отваряне и разпечатване на вашите проекти
Визуализатор за психометрични диаграми от Daikin - Функции

Помощ?

  • Инструментът включва ръководство от 37 страници, което може да се намери в раздел "За програмата"
  • Освен това, можете да гледате и видеоклип с кратки практически инструкции отляво

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация