Високотемпературна термопомпа Daikin Altherma с предаване на топлина от въздух към вода

Високотемпературна термопомпа Daikin Altherma с предаване на топлина от въздух към вода

Лесно е да замените вашата остаряла система за отопление и топла вода с нашата енергийно ефективнa високотемпературна термопомпа Daikin Altherma.

Високотемпературно отопление “въздух-вода” с радиатори

Отопление

Термопомпите извличат възобновяема топлина от въздуха, което прави отоплението на вашия дом енергийно ефективен процес.

Гореща вода

Само с помощта на възобновяема енергия от въздуха, високотемпературната система Daikin Altherma може да загрее гореща вода до 80°C

Енергийна ефективност на термопомпа “въздух-вода” на Daikin

Повишете вашата енергийна ефективност, като същевременно запазите съществуващите радиатори

Високотемпературните термопомпи “въздух-вода” са идеални за ремонти и подмяна на стари котли. Компактната конструкция на високотемпературната система Daikin Altherma изисква минимално място за монтаж и се включва безпроблемно към съществуващите радиатори и тръбопроводи. По този начин можете да се възползвате от енергийната ефективност на термопомпите, без да се налага да заменяте цялата система.

Захранвани от възобновяема енергия

Извличайки възобновяема енергия от въздуха, нашите високотемпературни системи Daikin Altherma отопляват и осигуряват гореща вода за вашия дом по устойчив начин.

  • Захранвани с 65% възобновяема енергия, извлечена от въздуха и 35% електричество
  • Постига клас за енергийна ефективност А+
  • Комбинирайте вашата термопомпа със соларна система, за да спестите повече енергия при загряване на гореща вода
energy_label_a_plus.png

Намалени разходи при подгряването на гореща вода със слънчева енергия

Намалете вашите разходи за енергия, като се възползвате от възобновяемата енергия на слънцето. Нашите соларни панели са лесни за монтаж и произвеждат до 70% от енергията, необходима на термпопомпата за подгряване на гореща вода. Предлагани за всички видове сгради, нашите соларни системи за гореща вода да покриват потребностите както на малки, така и на големи жилища. Направете своя избор между нехерметизирана или херметизирана система за гореща вода