Нискотемпературна система “въздух-вода” daikin altherma

Соларни системи

Намалете вашите разходи за енергия, с помощта на възобновяемата енергия на слънцето. 

Соларни системи

Намалете вашите разходи за енергия, като се възползвате от възобновяемата енергия на слънцето. Нашите соларни панели са лесни за монтаж и произвеждат до 70% от енергията, необходима за термопомпите и котлите на гореща вода. Предлагани за всички видове сгради, нашите соларни системи за гореща вода да покриват потребностите както на малки, така и на големи жилища. Направете своя избор между нехерметизирана или херметизирана система за гореща вода

pressuriseless.png

Нехерметизиран топлоакумулатор ECH2O

  • Идеален за нови домове
  • По-висока енергийна ефективност от херметизираните системи
  • Изисква директна вертикална връзка от водосъдържателя към соларните колектори
  • Ако няма слънце, системата автоматично се източва, за да се предотврати замръзване на тръбите
pressurised.png

Херметизиран топлоакумулатор ECH2O

  • Идеална за ремонти и съществуващи домове
  • Възможност за използване на извити тръби за свързване на водосъдържателя със соларните колектори
  • Напълнена с вода и антифриз, за ​​да се предотврати замръзване на тръбите
  • След това системата се херметизира и запечатва за ваша безопасност
EHVX-D9W_01_001_ip.tif

Daikin Altherma 3

Най-новия вариант на гамата за отопление на Daikin постига високи нива на комфорт, енергийна ефективност, надеждност и контрол.