Skip to main content

Високоефективно решение за жилищна сграда

Холандия

Тяло на Daikin в покривна централа

Наскоро Daikin предостави технология за проект, включващ жилищна сграда в Холандия. Това бе проект, изпълнен в рамките на обновяването на жилищна сграда, чийто основен аспект естествено бе енергийната ефективност.

Продукти
EWYT-B + Altherma моноблок

Искате ли да научите повече за приложните решения на Daikin с използване на R-32? Тогава щракнете тук!

Основни данни за проекта

Проектът имаше за цел да превърне сграда със 121 апартамента в Хоенсбрук в сграда с висока енергийна ефективност чрез термопомпите на Daikin.

За този проект бе много важно да се избере термопомпа, която да гарантира висока ефективност и ниски емисии на CO2.

Искате ли да научите повече за новата термопомпа на Daikin с R-32? Тогава щракнете тук.


Изпълнени основни изисквания

Термопомпата въздух-вода EWYT-B- R-32, монтирана за този проект, е известна със своята най-добрата ефективност на пазара и най-ниските комбинирани нива на преки и непреки емисии на CO2. Това е възможно благодарение на хладилния агент R-32 с нисък GWP, както и на най-добрите в своя клас нива на ефективност, предлагани както в режим на охлаждане, така и в режим на отопление.

Със серията EWYT-B- Daikin успя да предложи решение, което прави идеален баланс между вредното въздействие върху околната среда и енергийната ефективност, но също така включва и безопасността, надеждността и рентабилността.

Всъщност, като част от гамата Bluevolution, серията EWYT-B- се ползва от всички предимства, предлагани от R-32 - хладилен агент, целящ значително намаляване на вредното въздействие върху околната среда на термопомпените технологии за сектора на приложните решения, като същевременно осигурява висока ефективност.

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация