Общи търговски условия

Свалете файла с общите търговски условия

(Последни корекции: Януари 2021)

 

Политика за анулиране на поръчка водоохлаждащи агрегати и въздухообработващи климатични камери 

За направените по поръчка водооохлаждащи агрегати  със спирални  и винтови компресори и въздухообработващи климатични камери ще се прилага специална политика за анулиране, както следва:

Свалете: Политика за анулиране на поръчка водоохлаждащи агрегати и въздухообработващи климатични камери