Skip to main content

Решения за охлаждане на инфраструктура и центрове за данни

Надеждни и енергийно ефективни технически решения за охлаждане, които отговарят на потребностите на малки и големи телекомуникационни защитни контейнери, сървърни помещения и лаборатории.

Непрекъснато охлаждане - информационна графика

Непрекъснато охлаждане

Технологичното охлаждане не се подчинява на работното време от 9:00 до 17:00 ч. Центровете за данни и сървърните помещения имат нужда от непрекъсната денонощна климатизация при всички условия. Нашите системи са проектирани за максимално увеличаване на непрекъснатата експлоатация в широк диапазон от условия, при температури от -20°С до 50°С.

Непрекъсната експлоатация на вашето оборудване

В малко вероятен случай на техническа неизправност, има помощен резервен агрегат, който поема функциите на системата. Поемането на функциите се извършва автоматично и незабавно се изпраща предупреждение за авариен ремонт. Повече никога няма да се тревожите от спиране на системата.

Увеличаване на непрекъснатата експлоатация на вашето оборудване

Използване на още повече възобновяеми източници

Охлаждането на център за данни изисква много по-голямо потребление на енергия, отколкото при охлаждане на друг вид помещение. Нашите решения за охлаждане на инфраструктура са проектирани да осигуряват целогодишна ефективност и да намалят вашите годишни експлоатационни разходи.

Режим на свободно охлаждане

Режим на свободно охлаждане

Режимът на свободно охлаждане намалява потреблението на енергия с помощта на студения външен въздух през зимните месеци. Това позволява изключване на компресорите за хладилен агент или възможност те да работят при значително по-нисък капацитет, в резултат на което ще спестите пари.

Уникална технология за регенериране на топлина

Нашата уникална технология за регенериране на топлина използва отново топлината, генерирана по време на процеса на охлаждане, за да осигури комфортно отопление или гореща вода за офиси, бани и други части на вашата сграда.

Редуване на режимите на работа

Редуване на режимите на работа

Дублирането на работния цикъл е стандартна функция при нашето дистанционно управление на Sky Air. След зададени периоди от време, работното тяло преминава в режим на готовност, а тялото, което в момента е било в режим на готовност, поема работния цикъл. Тази функция увеличава цикъла за експлоатация на всяка система, като същевременно повишава нейната ефективност.

Инфраструктурно охлаждане на всеки тип сграда и за всяка потребност

Sky air - център за обработка на данни

Sky Air

 • Икономична и високо ефективна система за охлаждане
 • Отлична за малки центрове за данни или телекомуникационни защитни контейнери
 • Дублиране на работния цикъл и работа на резервен агрегат са включени към стандартното управление
 • Отделни управления за всеки агрегат
 • Уникален подсилен капацитет на вътрешните тела
 • Технология, базирана на хладилен агент
Водохлаждащи агрегати - център за обработка на данни

Водоохлаждащи агрегати

 • Удовлетворява всички ваши потребности за климатизация
 • Идеален за средни и големи центрове за обработка на данни
 • Система с централно управление за прецизен контрол на влажността и температурата
 • Режим на свободно охлаждане
 • Уникална функция за бързо рестартиране
 • Технология на основа на вода

Централизирано управление

Интегрирайте агрегат за технологично охлаждане към системата за управление на сградата (BMS). Предлагаме интегриране на различен интерфейс за четирите основни протокола на BMS, за да можете да управлявате цялата сграда от централизиран пункт за управление.

интерфейс modbus

Интерфейс Modbus

Интегрирайте всички агрегати на Daikin към вашата система за управление чрез Modbus протокол.

интерфейс knx

Интерфейс KNX

Интегрирайте агрегати на системи тип "сплит", Sky Air и VRV при автоматизация на дома или сградната системи за управление чрез KNX протокол.

Интерфейс BACnet

Интегрирайте VRV, водоохлаждащи агрегати и въздухообработващи климатични камери към вашата система за управление чрез протокол BACnet.

Интерфейс LonWorks

Интегрирайте VRV и водоохлаждащи агрегати към вашата системи за управление на сграда чрез протокол LonWorks.

bg-image

Ние работим за вас

Добре поддържаната ОВиК система осигурява добавена стойност и непрекъсната безпроблемна експлоатация. Предприемането на мерки за удължаване на експлоатационния срок на вашата инсталация гарантира денонощна и непрекъсната оптимална климатизация.

Научете повече

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация