Skip to main content

КОРПОРАТИВНА ЕТИКА НА ГРУПА DAIKIN EUROPE

Корпоративната етика на Daikin е изражение на основни ценности и представлява рамка за вземане на решения. Личната отговорност и задължение на всеки член на Група Daikin Europe е да спазва високи етични и правни норми на поведение както на думи, така и с дела независимо дали това се изисква от закона.

Корпоративната етика на Daikin съдържа 12 елемента:

 1. Осигуряване на законосъобразност
 2. Осигуряване на безопасни, висококачествени продукти и услуги, които да предвиждат бъдещите потребности на крайните потребители
 3. Извършване на бизнес операции, основани на принципите на лоялната конкуренция
 4. Безпристрастно възлагане на поръчки чрез поддържане на приятелски, но същевременно взискателни и конкурентни отношения с доставчиците
 5. Зачитане на интелектуалната собственост и поверителност на служебната информация
 6. Своевременно и подходящо оповестяване на корпоративна информация
 7. Да бъдем компания, която се стреми да има минимално вредно въздействие върху околната среда
 8. Гарантиране на безопасността на нашите операции
 9. Насърчаване на динамична работна среда, която поощрява достойнството и ентусиазма у всеки служител
 10. Опазване на корпоративното имущество
 11. Умереност при забавления и размяна на подаръци
 12. Поддържане на твърда позиция спрямо незаконно, антисоциално и неетично поведение.

Съобщаване за несъответствие чрез whistleblower / hotline

Благодаря ви за проявения интерес към програмата за етика и съблюдаване на нормите на Daikin Europe. Вашите коментари са важни за нас и ние правим всичко възможно, за да отговорим своевременно на всички запитвания. Ние се ангажираме да осигурим среда на открити и честни отношения, в която заинтересованите страни могат да изразяват своите въпроси, проблеми или да съобщават за потенциални нарушения във връзка с нашите бизнес практики.

Настоятелно ви препоръчваме да предоставите личните си данни в уеб формуляра по-долу; въпреки това, можете да подадете анонимен сигнал, като използвате псевдоним и профил с имейл, създаден специално за тази цел.

Corine Vyncke
Chief Legal Officer
Daikin Europe N.V.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация