Skip to main content

Преобразуване на стара система с R-22

Първата за Германия система серия S на Daikin VRV 5 с хладилен агент R-32 в Abele Optik.

Able Optik с модул серия S на VRV 5

Клонът на Abele Optik на Кайзерщрассе в Лампертхайм между Манхайм и Вормс е един от първите в Германия, възприели новата система на Daikin, серия S на VRV 5 с хладилен агент R-32, която е с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP). Усъвършенстваната система VRV 5 на Daikin се отличава не само поради своята дискретна и пестяща място конструкция, но и поради включването на фабрично интегрирани технологии, поддържащи високо ниво на гъвкавост за климатизация на помещения, по-големи от 10 m2.

Една от най-големите компании за оптика в Германия със 76 клона по света - Abele Optik, работи заедно с Daikin в продължение на много години. Като част от своята модернизация, компанията планира оборудване на всички клонове със системата VRV 5 на Daikin.

Екипът на клона на Abele Optik в Лампертхайм консултира своите клиенти по всички аспекти на “доброто зрение” от 1997 г. Експертният екип отделя време да съветва клиенти, независимо дали става дума за очила, слънчеви очила или контактни лещи. Новаторската термопомпена технология осигурява приятен климат в помещенията, като гарантира, че клиентите ще се чувстват комфортно, когато посещават клона. Магазинът се намира в стара сграда, построена в периода след войната и включва помещение за продажби от около 200 m2, както и битови помещения за персонала и ателие.

Новаторска термопомпена технология след модернизацията

Интериор на Able optik

Старата климатична система се състоеше от две единични сплит системи Daikin 6 kW с таванни касети от 1998 г. Повреда на старата система бе идеалният повод за нейното модернизиране, обяснява Николас Абеле-Шраут, генерален директор и собственик на веригата оптики.

“Тъй като в много близко бъдеще бихме искали на ремонтираме и модернизираме нашите клонове, за нас бе важно вече да разчитаме на устойчива и съобразена с околната среда технология за климатизация”, обяснява Клаус Тройтлайн, който отговаря за интериорния дизайн в Abele Optik.

“На първо място, сериозно увеличената ефективност е особено важна за нас, а на второ - внедрената технология трябва безпроблемно да се вписва в нашата концепция за нов дизайн на магазина.”

С устойчива технология за климатизация Abele Optik желае да прекрати своята зависимост от изкопаемите горива. Също така е важно, че системата може да бъде разширена в съответствие с предстоящата програма за ремонт. Тъй като магазинът се намира в центъра на града, ниското ниво на шум е от голямо значение.

И накрая, Abele Optik очаква високо ниво на надеждност при експлоатация - нещо, с което компанията е свикнала през годините на съвместна работа с Daikin и компанията Kälte- und Klimatechnik Groß GmbH от Рьоделзее до Вюрцбург. Повече от 20 години компанията Groß извършва сервизно обслужване на всички клонове на Abele Optik в цяла Германия.

 

Замяна на термопомпите с R-22

Както в случая с Abele Optik, голямата част от съществуващите системи на повече от 20 години все още използват хладилен агент R-22. Поради неговото вредно въздействие върху озоновия слой, използването на хладилен агент R-22 за ново оборудване вече не е разрешено. От 2015 г. законодателството на ЕС забрани и ремонтите на хладилния кръг или повторното зареждане с такъв хладилен агент. За да избегнете непланирано принудително спиране на системата, най-добрият начин е динамична замяна на системата - така ще намалите и вашите разходи за електроенергия с над 50%!

 

Първата за Германия система Daikin серия S на VRV 5 с хладилен агент R-32

Друг важен фактор, подкрепящ избора на система VRV 5, бе нейният компактен дизайн, тъй като външното тяло трябваше да се монтира под навеса на магазина поради ограниченото пространство. За да се избегне закриване на прозореца на горния етаж, максималната височина на тялото бе ограничена до един метър. Бе взето решение да се монтира новото компактно външно тяло Daikin Mini VRV R-32 (В х Ш х Д: 870 x 1 100 x 460 mm), в комбинация с две таванни касети с кръгъл поток на Daikin, за да обслужват търговската зона.

VRV 5 се използва като система за отопление от един източник и за климатизация на търговските зони. През ноември 2020 г. Abele Optik от Лампертхайм бе първият клиент в Германия, който се възползва от монтажа на новата VRV 5. В момента новата система е с мощност от едва 13 kW, но по време на ремонта тя ще се обнови допълнително. Като се има предвид работата на подобни системи, новата серия S на VRV 5 намалява нивото на звуково налягане и повишена ефективност с до 12% в сравнение с наличните подобни системи с R-410A и 50% повече в сравнение с предишната система с R-22.

 

Надеждност благодарение на технологията Shîrudo

Благодарение на технологията Shîrudo всички необходими мерки за работа с хладилен агент R-32 A2L са фабрично интегрирани, което позволява гъвкавост при климатизация в по-малки помещения без никакви допълнителни действия, необходими на място.

Мерките включват сензори за течове, монтирани във вътрешните тела, които в малковероятен случай на теч на хладилен агент, незабавно ще го регистрират. След това дистанционното управление Madoka незабавно ще задейства визуален и звуков алармен сигнал, за да предупреди хората в помещението и ще започне автоматично събиране на хладилния агент с цел неговото безопасно съхранение. Работата на системата може да се възстанови единствено след като течът е отстранен от специализиран екип.

Тези мерки за безопасност, съвместими с IEC 60335-2-40 (ред. 6) поддържат високо ниво на гъвкавост за помещения като осигуряват климатизация с R-32. За типична инсталация с 6,4 kg хладилен агент могат да се климатизират помещения с големина до 10 m² с помощта на система VRV 5. Без тези фабрично интегрирани мерки, минималната площ на помещението би била 26,5 m²! Затова Daikin има уникална оферта за своите клиенти с по-малки търговски помещения, които искат да притежават система работеща безпроблемно и целогодишно.

 

Хладилен агент с по-нисък GWP и по-малко емисии на CO₂

Специално разработена за използване с хладилен агент R-32, системата VRV 5 на Daikin е най-доброто от надеждната технология и екологичната устойчивост. Хладилният агент R-32 има Потенциал за глобално затопляне (GWP) с потенциал за парникови газове - 68% по-нисък от предлагания в търговската мрежа хладилен агент R-410A с GWP от 2 088. Другите екологични предимства на R-32 са, че той поддържа 10% намаление в количеството зареден хладилен агент и като чист хладилен агент може да се обработва и рециклира без никакви трудности.

Нещо повече - системата е с 12% по-ефективна в сравнение с предишното поколение, като по този начин се намаляват индиректните емисии на CO2.

Системата VRV 5 на Daikin напълно отговаря на очакванията на Abele Optik за устойчиво, готово за бъдещето и ефективно решение за климатизация. С тази серия Daikin отново утвърждава и мисията си да създава устойчиво бъдеще чрез намаляване на вредното въздействие върху околната среда, оказвано от потреблението на енергия и хладилните агенти.

Клиентите могат да изберат устойчиво решение от цялата гама от търговски продукти на Daikin, като заложат на продукти с хладилен агент R-32 с по-нисък GWP или като изберат продукти “L∞P by Daikin”, които поддържат програмата за кръгова икономика на Daikin за хладилни агенти, която насърчава използване на утилизиран хладилен агент в нови агрегати.

Научете повече на https://www.daikin.bg/vrv5

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация