Skip to main content

Инверторна технология от Daikin

Проектирана, за да пести енергия.

инверторна технология

Премахване на ненужен разход на енергия

Климатиците и термопомпите поддържат зададена температура чрез охлаждане, когато стайната температура се повиши над зададената температура и отопление, когато стайната температура спадне под зададената температура.

Вместо да изразходва енергия чрез включване и изключване, инверторът регулира оборотите на електромотора на ниска или висока степен, така че той да работи непрекъснато и по-ефективно в дългосрочен план. Чрез поддържането на постоянен работен темп, нашата инверторна технология намалява потреблението с 30% в сравнение с традиционните системи с включване/изключване.

Нашата инверторна технология е подобна на тази на бягането. Необходима е повече енергия, за спринт и спиране, отколкото за бягане с равномерно темпо.

Неинверторен тип климатик

Неинверторен тип климатик

Когато даден климатик работи с модел на включване и изключване, почивка, а след това отново включване и изключване, той използва повече енергия.

Инверторен тип климатик

Инверторен тип климатик

Когато се поддържа подходящо темпо, климатикът не престава да работи без да губи енергия.

Непрекъснат комфорт с непроменени климатични условия

Инверторът непрекъснато настройва своята мощност на охлаждане и отопление, за да поддържа температурата в помещението. В комбинация с намалените времена за стартиране, той постоянно поддържа идеалната температура.

Намалете потреблението на енергия с до 30%

Инверторът следи и регулира околната температура, винаги, когато е необходимо. Вместо да изразходва енергия чрез включване и спиране, инверторът регулира оборотите на двигателя, така че той да работи непрекъснато и по-ефективно в дългосрочен план.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация