Skip to main content

Признаване на качеството на организация на Daikin

През годините Daikin Europe N.V. завоюва признание като добре управлявана и организирана компания, която отговаря на всички европейски производствени стандарти и е ангажирана с безопасността и качеството на живот на своята работна сила. Стремим се да надхвърлим изискванията всички действащи разпоредби за заетостта и здравето и безопасността и да гарантираме, че нашите служители са ефективно обучени и адекватно подпомагани на работното място. Компанията Daikin Europe N.V. е призната и като активен и ангажиран член на местните и европейски бизнес сдружения и има готовност да поеме задачата за популяризиране и насърчаване на други организации в региона.

Съответствие на J-SOx

J-SOx е съкратеното название на японския вариант на Sarbanes-Oxley law (закона Сърбейнс-Оксли) или SOx. SOx се отнася до част от законодателството на САЩ, изготвено от американските политици Sarbanes (Сърбейнс) и Oxley (Оксли). Законът има за цел да създаде прозрачност и да успокои инвеститорите след редица счетоводни скандали в света на бизнеса.

От 2008 г. всички компании, които действат на японския фондов пазар, трябва да спазват японската версия на този закон - Закона за финансовите инструменти и борсите. От април 2008 г. компанията Daikin Europe N.V. е призната за съвместима с J-SOx.

Отговорът на Daikin на J-Sox

В отговор на японското законодателство, Daikin измени своите системи, за да осигури ефективност на всички работни процеси в Daikin Group, които биха могли да засегнат по някакъв начин финансовото отчитане.

Daikin непрекъснато оценява тези системи, за да гарантира, че компанията ефективно осигурява гаранцията за вътрешен одит, изисквана от J-SOx. Компанията се ангажира да прави всички необходими корекции на тези системи, за да осигури непрекъснато съответствие с J-SOx и всички свързани с него разпоредби.

Сертификация по ISO 14001

Дейността на Daikin за опазване и подобряване на качеството на околната среда бе отличена с престижната сертификация по ISO14001.

ISO 14001 означава, че "Daikin разполага с ефективна система за управление на околната среда, която защитава човека и околната среда от потенциалното вредно въздействие на своите производствени дейности, продуктите и услугите, като същевременно спомага за поддържане и подобряване на цялостното качество на околната среда".

Daikin е един от първите производители на климатична техника, които получават такова признание.

Сертификация по ISO9001

Производствената дейност на Daikin Europe N.V. отговаря на всички европейски производствени стандарти и изисквания за качество, като текущите изследвания са насочени към оптимизиране както на капацитета, така и на качеството на продуктите.

Като следва успешно примера на нашите фабрики в Япония, през 1993 г. Daikin Europe N.V. получи сертификат ISO 9001. Сертификатът представлява гаранция за нашите клиенти, че ние отделяме голямо внимание на качеството на всеки етап от проектирането и производството, както и при следпродажбеното обслужване. Също така, той гарантира, че системата за качество на Daikin се проверява редовно както от вътрешни, така и от външни органи.

През април 2002 г. Daikin Europe N.V. бе одитирана от Lloyd Register Quality Assurance (Отдел за удостоверяване на качеството към Регистърът на Лойд) съгласно новата норма ISO9001:2000. Този нов стандарт е ориентиран към бизнес процесите и изисква от участващите компании да насочват всички процеси към постигане на удовлетвореност на клиентите.

Нашите мотивирани служители се стремят към непрекъснато усъвършенстване и гарантират, че продуктите и процесите на Daikin постоянно отговарят на изискванията за сертификация по ISO9001.

Сертификация по ISO50001

От 2006 г. Daikin взима доброволно участие в договорния период на Фламандския енергиен одит 2006 - 2014 г. Този договор представлява споразумение между фламандското правителство и дружествата с голямо потребление на енергия и надхвърля стандартните законови изисквания. Целта на този договор е да гарантира, че фламандските компании, използващи значително електроенергия са и ще станат водещи компании в областта на енергийната ефективност! Daikin вече участва в следващото споразумение за одит - фламандското споразумението за енергийна политика за периода от 2015 до 2020 г. със същите цели като предишния договор, но с допълнителни изисквания за участващите компании.

Освен това, Daikin разполага с ефективна система за управление на енергията, която гарантира устойчиво използване И намаляване на изразходваната енергия! През 2014 г. нашата система за управление бе успешно одитирана от Lloyds съгласно стандарта ISO 50001. Daikin е един от първите производители на климатична техника, които получават такова признание.

Забележка: DENV използва само зелена енергия в завода в Остенде, а също така са монтирани и 2000 соларни панела за производство на зелена енергия. С тези действия DENV намали сериозно своя въглероден отпечатък.

Сертификация ISO 45001

Безопасността на нашите служители, подизпълнители, посетители и съседи е от изключителна важност за Daikin.

Daikin Europe N.V. постигна международно признатия стандарт ISO 45001 по отношение на здравето и безопасността на работното място.

За да изпълни този стандарт, Daikin Europe N.V. има система за управление на безопасността, която включва:

 • Политика за здраве и безопасност
 • Редовни анализи на риска
 • План за действие за безопасност
 • Цели за здраве и безопасност
 • Съответствие със законови и други изисквания
 • Участие на служителите и консултации с тях
 • Ефективни курсове за обучение и инструктаж
 • Комюникета за здраве и безопасност
 • Ефективно измерване на нивото на безопасност на организацията
 • Процедури за действие при аварии, свързани с дейността на фирмата (например при изтичане на хладилен агент, пожар, екологични произшествия)
 • Одити и оценки на системата за безопасност

Научете повече

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация