Skip to main content

Регламент за флуорираните парникови газове

Новият регламент за флуорираните парникови газове и неговото значение за пазара на ОВиК и хладилна техника.

Няма забрана за хидрофлуоровъглероди (HFC), но има постепенно съкращаване - защо?

Постепенно намаляване

За да се намали вредното въздействие върху околната среда на хладилните агенти, Европейският съюз желае да съкрати потреблението, а впоследствие - да намали използването на HFC (хидрофлуоровъглеродите) в климатици и други приложения на ОВиК и хладилна техника. Въпреки това, HFC продължават да са необходими в много приложения поради тяхната енергийна ефективност, безопасност и икономически предимства. Вместо забрана или прекратяване на използването на HFC, се наблюдава тяхното постепенно намаляване, за да се поддържа устойчив растеж в бранша на ОВиК и хладилна техника.

Постепенно съкращаване на флуорираните газове

Измерване на HFC в еквиваленти на CO2

Целите на постепенното съкращаване се изразяват в еквиваленти на CO2 [= kg x GWP] и не са за конкретни хладилни агенти. Законодателството не забранява напълно никой конкретен хладилен агент. Това означава без съмнение, че съответните хладилни агенти ще бъдат предлагани по време на жизнения цикъл на всяко оборудване (напр. хладилен агент R-410A за DX системи).

Измерване на HFC в еквиваленти на CO2
 1. Схема за постепенно съкращаване за нови HFC газове. Повторно използвания HFC газ не подлежи на схема за постепенно съкращаване, поради което общото търсене е над тази линия.
 2. Най-голямото съкращение на неклиматичния пазар (например R-404A за замразяване).
 3. Ръст при използването на R-32 като алтернатива на R-410A.
 4. Запазване на R-410A за специфични приложения, напр. VRV...

Ние изпреварваме регламентите за флуорираните парникови газове

Околната среда има специално място в сърцето ни, затова тя играе и много важна роля в корпоративната ни философия. Ние сме лидер в екологичното законодателство и иновации с нашите продукти:

 • Използват хладилни агенти с по-нисък GWP

  • Предлагаме обширно портфолио от жилищни и търговски системи с R-32
  • Нашите хладилни приложения използват R-410A, CO2 и въглеводородни разтвори
 • Имат намален обем

  • До 30% спестявания благодарение на R-32
  • Най-малко 15% намаление благодарение на микроканалната технология
 • Повторно използване на хладилния агент в края на експлоатационния период

  • R-410A ще се предлага през целия жизнен цикъл на инсталациите

Няма обща забрана на хладилни агенти, но някои приложения имат ограничения за потенциал за глобално затопляне (ПГЗ)

Примери за ограничения за ПГЗ в сектора ОВИК и хладилна техника›› Daikin вече разполага с готов отговор!

Ограничения на ПГЗ при нови приложения

 • Единични сплит климатици със зареден хладилен агент под 3kg
  › Ограничение за ПГЗ 750 от 2025 г.
  Решаваща за пазара реакция на Daikin за преминаване от R-410A към R-32 (ПГЗ 675)
  › Ограничение за ПГЗ на преносими климатици: 150
 • Без ограничения за единична сплит система над 3 kg
 • Без ограничения за мулти сплит/VRV системи
 • Неподвижно хладилно оборудване
  › От 2020 г.: забрана за хладилни агенти с ПГЗ > 2 500
  › От 2022 г.: Ограничение за ПГЗ до 150 за централизирани хладилни многокомпонентни системи за търговско приложение с номинален капацитет от 40 kW или повече
  › С изключение на каскадни системи, при които основния хладилен кръг има ограничение за ПГЗ < 1 500

Ограничения за ПГЗ за обслужване на инсталации

 • Няма забрана за обслужване за сектора отопление
 • Няма забрана за обслужване за сектора климатизация
 • Забрана за обслужване за всички видове неподвижно хладилно оборудване с количество зареден хладилен агент > 40 TCO2 екв. (напр. система R-404A 10kg)
  › Използването на рециклиран хладилен агент е позволено до 01/01/2030 г.
  › Използване на хладилен агент с нисък GWP за замяна на съществуващ хладилен агент (напр. Daikin: използване на R-407H за замяна на R-404A)

Изтеглете нашата брошура за флуорираните парникови газове

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация