При актуализация на фърмуера на мрежовия шлюз, потребителският интерфейс на уреда показа код за грешка. Какво да правя?

По време на актуализации на фърмуера, мрежовият шлюз спира да комуникира с потребителския интерфейс. Като страничен ефект потребителският интерфейс показва код за грешка. Когато мрежовият шлюз се актуализира напълно, комуникацията ще се рестартира и грешката ще изчезне от потребителския интерфейс.

BRP069A6x:

Нормално е потребителският интерфейс временно да покаже код за грешка “U8-01”.

DRGATEWAYAA:

Нормално е потребителският интерфейс временно да покаже код за грешка “U4-66”.