Skip to main content

След включване на ключа на електрозахранването, се задействат жалузите за изходящ въздух.

Когато климатикът се включи, микрокомпютърът задейства клапите, за да определи тяхното положение за инициализация.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация