След включване на ключа на електрозахранването, се задействат жалузите за изходящ въздух.

Когато уредът се включи, микрокомпютърът задейства клапите, за да определи тяхното положение за инициализация.