Skip to main content

Мога ли да променя датата и часа на потребителския интерфейс на уреда чрез приложението Daikin Residential Controller?

Когато добавите вашия първи уред към вашия потребителски профил, приложението автоматично ще се опита да актуализира датата и часа на потребителския интерфейс, ако той се различава повече от 15 минути от часа на мобилното устройство. За някои уреди обаче, трябва да промените датата и часа на потребителския интерфейс на ръка, ако това е наложително.

Мрежови шлюз: BRP069A6x (термопомпена система Daikin Altherma)

Зависи от поколението на термопомпената система:

Второ поколение: за да промените датата и часа на потребителския интерфейс на уреда трябва да направите това ръчно в потребителския интерфейс.

Трето поколение:

  • MMI <= 5.2.0: за да промените датата и часа на потребителския интерфейс на уреда трябва да направите това ръчно в потребителския интерфейс
  • MMI = 5.2.0: датата и часа могат автоматично да се синхронизират с тези, показвани на вашето мобилно устройство

Мрежови шлюз: DRGATEWAYAA (Система с газов кондензен котел на Daikin)

Датата и часа могат автоматично да се синхронизират с тези, показвани на вашето мобилно устройство

Когато е възможно автоматично синхронизиране на датата и часа, ето как да направите това:

1. На началния екран натиснете иконата със зъбно колело

2. Изберете “Дата и час”

3. Изберете “синхронизирай с датата и часа на мобилното устройство”

4. Продължете като потвърдите на изскачащия прозорец.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация